Strona zarchiwizowana dnia 02/02/2015
02/02/2015

Ścieżka nawigacji

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Inne narzędzia

Dodatkowe informacje

Jaka jest rola władz publicznych?

Obowiązek wprowadzania do obrotu produktów bezpiecznych i zgodnych z wymaganiami ciąży wyłącznie na producentach, importerach i dystrybutorach. Niestety niektóre osoby stosują się do obowiązujących zasad jedynie wtedy, gdy istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ci, którzy je łamią, zostaną przyłapani.

Dlatego też kraje europejskie ustanowiły odpowiednie organy zajmujące się nadzorem rynku. Ich zadaniem jest monitorowanie rynku w celu zapewnienia konsumentom możliwie najpełniejszej ochrony przed zagrożeniami, jakie stwarzać mogą produkty niebezpieczne. Osiągają to, przeprowadzając inspekcje u producentów, importerów i dystrybutorów, sprawdzając i testując ich wyroby oraz podejmując dalsze działania w przypadku naruszenia obowiązujących zasad. Działania te mogą obejmować wycofanie określonych produktów z użytkowania przez konsumentów, wycofanie ich ze sprzedaży, niszczenie artykułów niebezpiecznych, a także nakładanie grzywien i innych rodzajów kar.

Ponadto władze krajowe przekazują sobie wzajemnie informacje o podjętych przez siebie działaniach w przypadku zidentyfikowania produktów niebezpiecznych. Wymiana informacji następuje poprzez system szybkiego ostrzegania zwany systemem RAPEX. Dzięki temu inne kraje europejskie mogą podjąć podobne działania.

Władze krajowe mają również obowiązek rozpatrywania wnoszonych przez konsumentów skarg dotyczących kwestii bezpieczeństwa produktów.

Jakie działania mogą podjąć konsumenci?

Nawet biorąc pod uwagę fakt, że większość europejskich producentów, importerów i dystrybutorów stosuje się do obowiązujących wymagań, konsumenci również odgrywają ważną rolę w kwestii kontroli bezpieczeństwa produktów.

Należy zawsze dokonywać zakupów, czy to osobiście, czy przez Internet, w sklepach, które cieszą się zaufaniem. Sprzedawcy ci dbają o jakość sprzedawanych przez siebie towarów i zazwyczaj przyjmują też zwroty. Natomiast nieuczciwi sprzedawcy często nie przestrzegają zasad ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, a mogą też sprzedawać towary podrabiane. Jeżeli dana okazja zakupu zdaje się być zbyt atrakcyjna, żeby mogła być prawdziwa, to istnieje szansa, że tak właśnie jest w rzeczywistości.

Czytaj wszystkie załączone instrukcje i ostrzeżenia. Bądź świadomy zaleceń dla danego produktu dotyczących ograniczeń wiekowych oraz bezpieczeństwa, szczególnie przy zakupie zabawek (i wszystkich innych produktów przeznaczonych dla dzieci) – i potraktuj je poważnie.

Wszelkie zastrzeżenia odnoszące się do bezpieczeństwa danego produktu zawsze zgłaszaj producentowi lub detaliście, u którego został on zakupiony. Ponadto skontaktuj się z właściwym organem rządowym - takie postępowanie zapewni podjęcie dalszych działań mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa danego produktu.

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

Więcej informacji na temat obowiązujących przepisów oraz nadzoru rynku znaleźć można na stronie:

Aby dowiedzieć się więcej na temat oznakowania CE z perspektywy konsumentów, prosimy o kontakt z:

ANEC - Głos europejskich konsumentów w kwestii normalizacji
Avenue de Tervueren 32, Box 27
B-1040 Bruksela, Belgia
E-mail: anec@anec.eu
www.anec.eu

Udostępnij: FacebookGoogle+LinkedInWyślij tę stronę do znajomego