This site has been archived on 02/02/2015
02/02/2015

Navigation path

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Additional tools

Ytterligere informasjon

Hvilken rolle har offentlige myndigheter?

Ansvaret for at produkter som settes på markedet er sikre og i samsvar med gjeldende regelverk påhviler produsenter, importører og distributører. Dessverre vil enkelte kun følge reglene hvis det er en reell fare for at de som bryter reglene vil bli tatt.

Det er grunnen til at europeiske land har opprettet markedstilsynsmyndigheter. Det er deres oppgave å overvåke markedet og så langt det er mulig beskytte forbrukerne mot usikre produkter. De gjør dette ved å inspisere produsenter, importører og distributører gjennom å sjekke og teste produkter og å iverksette tiltak hvis reglene er brutt. Slike tiltak omfatter å tilbakekalle usikre produkter, fjerne dem fra hyllene, destruere farlige varer og ilegge bøter eller reagere med andre sanksjoner.

Videre informerer de nasjonale myndighetene hverandre når de iverksetter tiltak rettet mot usikre produkter. De deler denne informasjonen gjennom et hurtig varslingssystem som kalles RAPEX. Dette gjør andre europeiske land i stand til å iverksette tilsvarende tiltak.

Endelig må nasjonale myndigheter følge opp klager fra forbrukere vedrørende sikkerhetsproblemer med produktene.

Hva kan du som forbruker gjøre?

Selv om de fleste europeiske produsenter, importører og distributører følger reglene, har også forbrukerne selv en rolle å spille.

Kjøp alltid produkter fra pålitelige butikker og internettsalgssteder. De er bevisste på hvilke produkter de selger og vil normalt godta tilbakeleveringer. Useriøse forhandlere pleier imidlertid ikke å bry seg om helse- og sikkerhetsreglene, og kan også tilby falske produkter. Hvis et tilbud synes å være for godt til å være sant, kan det godt være at dette er tilfellet.

Les alle advarsler og veiledninger. Vær oppmerksom på alders- og sikkerhetsanbefalinger, især når det gjelder leker (og andre produkter for barn) -- ta dem alvorlig.

Rapporter alltid et sikkerhetsproblem knyttet til et produkt til produsenten eller forhandleren der du kjøpte det. Kontakt i tillegg ansvarlige offentlige myndigheter, for at ytterligere tiltak for å sikre at produktet er trygt skal bli iverksatt.

Hvor finner man mer informasjon?

For å finne ut mer om regelverk og markedstilsyn, kan man besøke:

For å få et forbrukerperspektiv på CE-merkingen kan man kontakte:

ANEC, den europeiske forbrukerstemmen innen standardisering
Avenue de Tervueren 32, boks 27
B-1040 Brussel, Belgia
E-post: anec@anec.eu
www.anec.eu

Share: FacebookGoogle+LinkedInsend this page to a friend