Deze website is gearchiveerd sinds 02/02/2015
02/02/2015

Kruimelpad

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Extra tools

Aanvullende informatie

Wat is de rol van de overheid?

De verantwoordelijkheid voor het op de markt brengen van veilige producten die aan de eisen voldoen, ligt volledig bij de producent, de importeur en de distributeur. Helaas houden sommigen zich alleen aan de regels als er een reële “pakkans” is.

Daarom hebben de Europese landen instanties voor markttoezicht in het leven geroepen. Hun rol bestaat eruit toezicht te houden op de markt en de consument voor zover mogelijk te beschermen tegen onveilige producten. Dit doen zij door inspecties uit te voeren bij fabrikanten, importeurs en distributeurs, producten te controleren en te testen en actie te ondernemen als de regels niet zijn nageleefd. Voorbeelden van dergelijke acties zijn het terugroepen van onveilige producten die al bij de consument zijn, het verwijderen van onveilige producten van de schappen, het vernietigen van gevaarlijke goederen en het opleggen van boetes of andere sancties.

Bovendien houden landelijke overheden elkaar op de hoogte van de maatregelen die zij nemen tegen onveilige producten. Deze informatie delen zij door middel van het zogenaamde RAPEX-systeem, een snel waarschuwingssysteem. Andere Europese landen kunnen daardoor gelijksoortige maatregelen nemen.

Ten slotte moeten landelijke overheden klachten van consumenten over de veiligheid van producten in behandeling nemen.

Wat kunt u als consument doen?

De meeste Europese fabrikanten, importeurs en distributeurs houden zich aan de regels, maar de consument kan ook een rol spelen.

Koop altijd producten in betrouwbare winkels of webwinkels. Zij gaan zorgvuldig om met de producten die ze verkopen en meestal kunt u er producten retourneren. Onbetrouwbare handelaren houden zich vaak niet aan de gezondheids- en veiligheidsregels; soms handelen ze in namaakproducten. Als een aanbod te mooi lijkt om waar te zijn, ís het vaak ook te mooi om waar te zijn.

Lees alle waarschuwingen en instructies. Let op de aanbevelingen wat betreft leeftijd en veiligheid, vooral bij speelgoed (en andere producten voor kinderen); neem deze serieus.

Als u een probleem hebt met de veiligheid van een product, meld dit dan altijd bij de fabrikant of de winkel waar u het hebt gekocht. Neem daarnaast contact op met de desbetreffende overheidsinstantie; daardoor weet u zeker dat er stappen worden ondernomen om de veiligheid van het product te verbeteren.

Waar kunt u meer informatie krijgen?

Wilt u meer weten over de wetgeving en het markttoezicht, kijk dan op:

Informatie over de CE-markering vanuit de consument gezien:

ANEC, spreekbuis voor Europese consumenten met betrekking tot normalisatie
Tervurenlaan 32, bus 27
B-1040 Brussel, België
E-mail: anec@anec.eu
www.anec.eu

Share: FacebookGoogle+LinkedInStuur naar een vriend