Naršymo kelias

Papildomos priemonės

Papildoma informacija

Koks yra valdžios institucijų vaidmuo?

Saugių ir reikalavimus atitinkančių produktų pateikimas į rinką yra išimtinai gamintojų, importuotojų ir platintojų atsakomybė. Deja, kai kurie žmonės laikosi taisyklių tik esant didelei tikimybei, kad įstatymų pažeidėjai gali būti sugauti.

Todėl Europos šalyse yra paskirtos rinkos priežiūros institucijos. Šios institucijos privalo stebėti rinką ir kiek įmanoma geriau apsaugoti vartotojus nuo nesaugių produktų. Rinkos priežiūros institucijos tai daro, tikrindamos gamintojus, importuotojus ir platintojus, tikrindamos ir bandydamos produktus, imdamosi veiksmų, jei nustatoma, kad taisyklės buvo pažeistos. Tokie veiksmai apima nesaugių produktų sugrąžinimą iš vartotojų, produktų išėmimą iš lentynų, pavojingų prekių sunaikinimą ir baudų ar kitų sankcijų taikymą.

Be to, nacionalinės institucijos praneša viena kitai, kai imasi priemonių dėl nesaugių produktų. Institucijos dalijasi šia informacija, naudodamosi skubaus keitimosi informacija sistema RAPEX. Tada kitos Europos šalys gali imtis panašių veiksmų.

Nacionalinės institucijos taip pat nagrinėja vartotojų skundus dėl produktų saugos problemų.

Ką jūs galite padaryti kaip vartotojas?

Nors dauguma Europos gamintojų, importuotojų ir platintojų laikosi taisyklių, vartotojai taip pat gali dalyvauti, užtikrindami produktų saugą.

Visada pirkite produktus patikimose parduotuvėse ir iš patikimų pardavėjų internete. Jie rūpinasi parduodamais produktais ir dažniausiai priima grąžinamas prekes. O sukčiautojai linkę ignoruoti sveikatos ir saugos reikalavimus bei prekiauti suklastotais produktais. Jei pasiūlymas atrodo per geras, kad būtų tikras, greičiausiai taip ir yra.

Perskaitykite visus įspėjimus ir instrukcijas. Žinokite rekomendacijas amžiui ir saugai, ypač pirkdami žaislus (ir kitus vaikams skirtus produktus), ir rimtai į jas žiūrėkite.

Visada praneškite apie produkto saugos problemą gamintojui ar pardavėjui, iš kurio pirkote produktą. Taip pat susisiekite su atitinkama valdžios institucija, taip užtikrindami, kad bus imtasi tolesnių veiksmų produkto saugumui garantuoti.

Kur galima gauti daugiau informacijos?

Norėdami daugiau sužinoti apie teisės aktus ir rinkos priežiūrą, apsilankykite adresu

Dėl vartotojų požiūrio į CE ženklinimą susisiekite su

ANEC, Europos vartotojų atstovavimo standartizacijos srityje koordinavimo asociacija
Avenue de Tervueren 32, Box 27
B-1040 Briuselis, Belgija
El. paštas: anec@anec.eu
www.anec.eu

Siųsti draugams: FacebookGoogle+LinkedInSiųsti šio tinklalapio nuorodą