Navigatsioonitee

Lisatööriistad

Täiendav teave

Milline on riigiasutuste osa?

Vastutus ohutute ja nõuetele vastavate toodete turule laskmise eest on täielikult tootjatel, importijatel ja levitajatel. Kahjuks järgivad mõned inimesed nõudeid üksnes siis, kui on reaalne võimalus, et õigusrikkuja tabatakse.

See on põhjus, miks Euroopa riigid on asutanud turujärelevalveasutused. Nende ülesandeks on turu jälgimine ja nii palju kui võimalik, tarbijate kaitsmine nõuetele mittevastavate toodete eest. Selleks kontrollitakse tootjate, importijate ja levitajate tegevust, kontrollitakse ja katsetatakse tooteid ning nõuete rikkumise korral rakendatakse sobivaid meetmeid. Selliste meetmete hulka kuuluvad nõuetele mittevastavate toodete tagasinõudmine tarbijatelt, nende müügilt kõrvaldamine, ohtlike kaupade hävitamine ja trahvide või teiste sanktsioonide rakendamine.

Peale selle, riiklikud asutused informeerivad üksteist, kui nad rakendavad meetmeid nõuetele mittevastavate toodete suhtes. Informatsiooni jagatakse kiire teabevahetuse süsteemi, RAPEX kaudu. See võimaldab teistel Euroopa riikidel rakendada sarnaseid meetmeid.

Viimase sammuna peavad riiklikud asutused pidevalt jälgima tarbijate kaebusi, mis puudutavad toodete ohutusega seotud probleeme.

Mida saate tarbijana teha?

Kuigi enamus Euroopa tootjaid, importijaid ja levitajaid järgib nõudeid, on ka tarbijatel selles oma osa täita.

Ostke alati tooteid usaldusväärsetest poodidest ja internetikauplustest. Nad hoolitsevad toodete eest, mida nad müüvad ja tavaliselt on neile võimalik tooteid tagastada. Petturitest hulgikauplejad kalduvad ignoreerima tervise ja ohutuse nõudeid ning võivad müüa võltsitud tooteid. Kui pakkumine tundub liiga hea, et olla tõsi, siis see tõenäoliselt ongi liiga hea, et olla tõsi.

Lugege kõiki hoiatusi ja juhiseid. Tehke omale selgeks soovitused vanuse ja ohutuse kohta, seda eriti mänguasjade (ja teiste lastele mõeldud toodete) puhul ning suhtuge nendesse tõsiselt.

Teatage alati toote ohutusega seotud probleemist selle valmistajale või levitajale, kellelt te selle ostsite. Lisaks teatage probleemist ka sobivale riigiasutusele, kuna see kindlustab edasiste meetmete võtmise toodete nõuetele vastavuse tagamiseks.

Kust leida lisateavet?

Lisateavet õigusaktide ja turujärelevalveasutuste kohta leiab aadressilt:

CE-märgise ja tarbijatega seotud küsimuste osas palume võtta ühendust järgmise organisatsiooniga:

ANEC, Euroopa tarbija hääl standardimises
Avenue de Tervueren 32, postkast 27
B-1040 Brüssel, Belgia
E-post: anec@anec.eu
www.anec.eu

Jaga: FacebookGoogle+LinkedInsaada sõbrale