Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

Πρόσθετες πληροφορίες

Ποιος είναι ο ρόλος των δημόσιων αρχών;

Την πλήρη ευθύνη για τη διάθεση ασφαλών και συμμορφωμένων προϊόντων στην αγορά έχουν οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς και οι διανομείς. Δυστυχώς, κάποιοι ακολουθούν τους κανόνες μόνο όταν υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να πιαστούν οι παραβάτες.

Για αυτό το λόγο, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν θεσπίσει αρχές εποπτείας της αγοράς. Ο ρόλος των αρχών εποπτείας είναι να παρακολουθούν την αγορά και να προστατεύουν τους καταναλωτές από τα μη ασφαλή προϊόντα στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι δυνατόν. Για να το πετύχουν, πραγματοποιούν επιθεωρήσεις στους κατασκευαστές, στους εισαγωγείς και στους διανομείς, διενεργούν ελέγχους και δοκιμές των προϊόντων και λαμβάνουν μέτρα όταν οι κανόνες παραβιάζονται. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την ανάκληση μη ασφαλών προϊόντων που έχουν φτάσει στους καταναλωτές, την απόσυρσή τους από τα ράφια, την καταστροφή των επικίνδυνων εμπορευμάτων και την επιβολή προστίμων ή άλλων κυρώσεων.

Επιπλέον, όταν οι εθνικές αρχές λαμβάνουν μέτρα κατά των μη ασφαλών προϊόντων, ενημερώνουν η μία την άλλη. Αυτή η ενημέρωση γίνεται μέσω ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης που ονομάζεται RAPEX. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες να λάβουν παρόμοια μέτρα.

Τέλος, οι εθνικές αρχές πρέπει να διερευνούν τις καταγγελίες των καταναλωτών που αφορούν τα προβλήματα ασφάλειας των προϊόντων.

Τι μπορείτε να κάνετε εσείς ως καταναλωτής;

Παρότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι κατασκευαστές, εισαγωγείς και διανομείς ακολουθούν τους κανόνες, οι καταναλωτές έχουν κι αυτοί έναν ρόλο να παίξουν.

Πάντα να αγοράζετε προϊόντα από αξιόπιστα καταστήματα ή διαδικτυακά (online) σημεία πώλησης. Προσέχουν τα προϊόντα που πωλούν και συνήθως δέχονται επιστροφές. Ωστόσο, κάποιοι αδίστακτοι έμποροι τείνουν να αγνοούν τους κανόνες που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια και εμπορεύονται και προϊόντα απομίμησης/παραποίησης. Εάν μια προσφορά παραείναι καλή για να είναι αληθινή, πιθανότατα δεν είναι.

Να διαβάζετε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες χρήσης. Να δίνετε προσοχή στις συστάσεις που αφορούν την ηλικία και την ασφάλεια, ιδίως όταν πρόκειται για παιχνίδια (και άλλα προϊόντα για παιδιά) – να τις παίρνετε στα σοβαρά.

Πάντα να αναφέρετε ένα πρόβλημα ασφάλειας κάποιου προϊόντος στον κατασκευαστή ή στον λιανοπωλητή από τον οποίο το αγοράσατε. Επιπλέον, να επικοινωνείτε με την αρμόδια δημόσια αρχή, διότι με αυτόν τον τρόπο σίγουρα θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα που θα εξασφαλίσουν ότι το προϊόν θα γίνει ασφαλές.

Πού θα απευθυνθείτε για περισσότερες πληροφορίες;

Για να μάθετε περισσότερα για τη νομοθεσία και για την εποπτεία της αγοράς, παρακαλούμε επισκεφθείτε:

Για να μάθετε τις απόψεις των καταναλωτών σχετικά με τη σήμανση CE, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

ANEC, the European consumer voice in standardisation
Avenue de Tervueren 32, Box 27
B-1040 Brussels, Belgium
E-mail: anec@anec.eu
www.anec.eu

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο