Cesta

Další nástroje

Další informace

Jakou roli mají veřejné úřady?

Zodpovědnost za uvedení bezpečných a vyhovujících výrobků na trh spočívá výhradně na výrobcích, dovozcích a distributorech. Někteří však dodržují předpisy jen tehdy, pokud existuje reálná šance potrestání hříšníků.

To je důvod, proč evropské státy zřídily orgány dozoru nad trhem. Jejich úkolem je monitorovat trh a pokud možno chránit spotřebitele před nebezpečnými výrobky. Orgány dozoru nad trhem dohlížejí na výrobce, dovozce a distributory, kontrolují a zkouší výrobky a přijímají opatření, pokud dojde k porušení právních předpisů. Tato opatření zahrnují získání zakoupených výrobků od spotřebitelů zpět, stažení výrobků z trhu, zneškodnění nebezpečného zboží a udělení pokut nebo jiných sankcí.

Státní úřady se navíc vzájemně informují o přijetí opatření zavedených ve spojitosti s nebezpečnými výrobky. Tyto informace si sdělují pomocí rychlého výstražného systému nazvaného RAPEX. Tento systém umožňuje ostatním evropským státům přijmout podobná opatření.

A konečně státní úřady musí ověřovat reklamace spotřebitelů týkající se bezpečnostních závad výrobků.

Co můžete dělat jako spotřebitel?

Přestože většina evropských výrobců, dovozců a distributorů dodržuje právní předpisy, i spotřebitelé jako takoví zde mají svou roli.

Vždy nakupujte výrobky v důvěryhodných obchodech a internetových pobočkách. V těchto obchodech a pobočkách věnují pozornost prodávaným výrobkům a většinou přijímají vrácené zboží. Nepoctiví obchodníci však ignorují zdravotní a bezpečnostní předpisy a mohou také prodávat padělky. Pokud se vám zdá nabídka neuvěřitelně dobrá, pak asi je příliš dobrá, než aby se vyplatila.

Přečtěte si všechna upozornění a pokyny. Pozorně sledujte doporučení týkající se věku a bezpečnosti zejména v případě nákupu hraček (a jiných výrobků určených pro děti) a opravdu je berte vážně.

Bezpečnostní závady výrobku vždy ohlaste výrobci nebo prodejci, od kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktujte také příslušný veřejný úřad, tím docílíte toho, že budou podniknuty další kroky k zajištění bezpečnosti výrobku.

Kde získáte další informace?

Další informace týkající právních předpisů a orgánů dozoru nad trhem naleznete na adrese:

Informace týkající se označení CE z pohledu spotřebitele získáte na adrese:

ANEC, the European consumer voice in standardisation
Avenue de Tervueren 32, Box 27
B-1040 Brussels, Belgie
E-mail: anec@anec.eu
www.anec.eu

Sdílet: FacebookGoogle+LinkedInPoslat tuto stránku přátelům