Този сайт бе архивиран на 02/02/2015
02/02/2015

Навигационна пътека

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Допълнителни инструменти

Допълнителна информация

Каква е ролята на държавните органи?

Отговорността за пускане на пазара на безопасни и съответстващи на изискванията продукти е изцяло на производителите, вносителите и дистрибуторите. За съжаление, някои хора следват правилата само тогава, когато съществува реална възможност за залавяне на нарушителите.

Ето защо европейските страни са създали органи за надзор на пазара. Тяхната роля е да осъществяват надзор на пазара и да защитават потребителите от опасни продукти, доколкото това е възможно. Това става чрез проверка на производителите, вносителите и дистрибуторите, чрез проверка и изпитване на продукти и чрез предприемане на действия, в случай че правилата не се спазват. Тези действия включват изземване на опасни продукти от потребителите, изтеглянето им от пазара, унищожаване на опасни стоки и налагане на глоби или други санкции.

Освен това, националните органи се информират взаимно при предприемането на мерки срещу опасните продукти. Те обменят тази информация чрез системата за бързо предупреждение наречена RAPEX. Това позволява на другите европейски страни да предприемат подобни действия.

И накрая, националните органи трябва да гарантират разглеждането на жалби от страна на потребителите относно проблеми с безопасността на продуктите.

Какво можете да направите като потребители?

Въпреки че повечето европейски производители, вносители и дистрибутори спазват правилата, самите потребители също имат роля.

Винаги купувайте продукти от надеждни магазини и онлайн продажби. Те отговарят за продуктите, които продават, и обикновено приемат рекламации. Нелоялните търговци обаче обикновено пренебрегват здравето и правилата за безопасност и е възможно да продават фалшиви продукти. Ако една оферта изглежда прекалено добра, за да е истинска, това наистина може да е прекалено хубаво, за да е истина.

Четете всички предупреждения и инструкции. Трябва да сте запознати с препоръките, отнасящи се за възрастта и безопасността на потребителите, особено когато става въпрос за детски играчки (и други продукти за деца) – взимайте ги на сериозно.

Винаги съобщавайте за проблем, свързан с безопасността на даден продукт, на производителя или търговеца, от когото сте го купили. Освен това, трябва да се свържете със съответния държавен орган, тъй като това гарантира, че ще бъдат взети по-нататъшни мерки за осигуряване на безопасността на продукта.

Къде можете да намерите допълнителна информация?

За да научите повече за законодателството и надзора на пазара, моля, посетете:

За мнението на потребителите относно СЕ маркировката, моля, свържете се с:

ANEC - Гласът на европейските потребители по въпросите на стандартизацията
Avenue de Tervueren 32, Box 27
B-1040 Брюксел, Белгия
E-mail: anec@anec.eu
www.anec.eu

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел