Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

Σλοβακία

Slovak office of standard metrology and testing
Kvetoslava Steinlova
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava
ph. nr.: +421 2 52493 521
www.unms.sk

Slovak institut of metrology
Anna Nemčeková
Karloveská 63
842 55 Bratislava
ph. nr. +421 2 60294 380
www.smu.sk

Slovak trade inspection
Nadežda Machútová
Prievozská 32
827 99 Bratislava
ph. nr. 421 2 58272103
www.soi.sk

Enterprise Europe Network
http://een.ec.europa.eu/

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο