Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

Ir-Repubblika Ċeka

Association of Business Men and Self-Employed of the CR
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Těšnov 5
110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 246 404
mikolaskova@amsp.cz
www.amsp.cz

Enterprise Europe Network
Enterprise Europe Network
Vinohradská 46
120 00 Praha 2
Tel.: +420 221 580 201
een@crr.cz
www.enterprise-europe-network.cz

Czech and Moravian Electrical and Electronic Association
Polygon House
Doudlebská 5
140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 213 623
ela@electroindustry.cz
www.electroindustry.cz

Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 851 111
posta@mpo.cz
www.mpo.cz

The Czech Office for Standards Metrology and Testing
Úřad pro technickou normalizaci metrologii a státní zkušebnictví
Gorazdova 24
128 01 Praha 2
Tel.: +420 224 907 111
info@unmz.cz
www.unmz.cz

Enterprise Europe Network
http://een.ec.europa.eu/

Aqsam: FacebookGoogle+LinkedInIbgħat din il-paġna lil sħabek