Acest site a fost arhivat la data de 02/02/2015
02/02/2015

Cale de navigare

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Alte instrumente

Marcajul CE - Informaţii generale, întrebări şi răspunsuri

Informaţii generale

Produsele care poartă marcajul CE sunt conforme cu legislaţia UE şi pot să circule liber pe piaţa europeană. Prin aplicarea marcajului CE pe un produs, fabricantul declară, pe propria răspundere, că produsul în cauză respectă toate cerinţele legale. Aceasta înseamnă că poate fi vândut peste tot în Spaţiul Economic European (SEE), format din cele 28 de state membre ale UE şi ţările care fac parte din Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS), respectiv Islanda, Norvegia şi Liechtenstein. Aceleaşi cerinţe se aplică şi în cazul produselor fabricate în alte ţări şi care sunt comercializate în SEE.

Însă, nu toate produsele trebuie să poarte marcajul CE, ci numai categoriile menţionate în directivele UE privind marcajul CE.

Marcajul CE nu indică faptul că un produs a fost fabricat în SEE, ci confirmă că produsul a fost evaluat înainte de a fi introdus pe piaţă şi că satisface toate condiţiile legislative aplicabile în vederea comercializării (de ex. nivelul armonizat de siguranţă). Aceasta înseamnă că fabricantul:

  • a verificat conformitatea produsului cu toate cerinţele relevante (de ex. în materie de sănătate, siguranţă sau protecţia mediului) prevăzute de directivele aplicabile
  • a cerut examinarea produsului de către un organism independent de evaluare a conformităţii, dacă această obligaţie este menţionată în directivele aplicabile.

Fabricantul are responsabilitatea de a realiza evaluarea conformităţii, de a iniţia dosarul tehnic, de a emite declaraţia CE de conformitate şi de a înscrie marcajul CE pe produs. Distribuitorii trebuie să se asigure că produsul poartă marcajul CE şi că documentaţia aferentă este în ordine. Dacă produsul este importat din afara SEE, importatorul trebuie să verifice dacă fabricantul a luat măsurile necesare şi dacă documentaţia este disponibilă la cerere.

Marcajul CE pentru specialişti

Marcajul CE pentru consumatori

Întrebări şi răspunsuri

Marcajul CE ne garantează că un produs este sigur?

Din păcate, din cauza contrafacerilor şi a folosirii necorespunzătoare a marcajului, nu putem garanta că un produs este 100% sigur. Totuşi, odată cu adoptarea Regulamentului 765/2008pdf şi a Deciziei 768/2008pdf, obligaţiile producătorului sunt detaliate clar şi se precizează că prin folosirea marcajului CE producătorul îşi asumă deplina responsabilitate privind conformarea la cerinţele aplicabile din legislaţia UE.

Buna funcţionare a sistemului privind aplicarea marcajului CE este esenţială. Întregul sistem, compus din producători, importatori, distribuitori, organisme notificate şi autorităţi de supraveghere a pieţei a devenit mai puternic odată cu aplicarea noului cadru legislativ, care îşi propune să reducă în continuare obstacolele cu care se confruntă comerţul şi, în acelaşi timp, să asigure un nivel înalt de siguranţă şi protecţie a interesului public.

Ca fabricant, pot să aplic pe produsele mele marcajul CE?

Da, marcajul CE este întotdeauna aplicat de către producător sau de către reprezentantul său autorizat, după îndeplinirea procedurii corespunzătoare de evaluare a conformităţii. Aceasta înseamnă că, înainte de a li se aplica marcajul CE şi de a fi introduse pe piaţă, produsele trebuie supuse procedurii de evaluare prevăzute de directivele aplicabile. Directivele stabilesc dacă evaluarea conformităţii poate fi realizată de către producător sau dacă este necesară intervenţia unei părţi terţe (organism notificat).

Unde trebuie aplicat marcajul CE?

Aplicarea marcajului CE se face fie direct pe produs, fie pe eticheta cu datele produsului. Când acest lucru nu este posibil din cauza naturii specifice a produsului, aplicarea marcajului CE trebuie făcută pe ambalaj şi/sau pe toate documentele însoţitoare.

Ce este declaraţia de conformitate a producătorului?

Declaraţia de conformitate este un document prin care producătorul sau reprezentantul său autorizat din Spaţiul Economic European (SEE) indică faptul că produsul îndeplineşte toate cerinţele din directivele aplicabile. De asemenea, declaraţia trebuie să conţină numele şi adresa producătorului, precum şi informaţii despre produs, cum ar fi marca şi numărul de serie. Declaraţia trebuie semnată de o persoană care lucrează pentru producător sau reprezentantul său autorizat; de asemenea, trebuie menţionată poziţia în firmă a angajatului respectiv. Indiferent dacă a fost sau nu implicat un organism notificat, producătorul trebuie să întocmească şi să semneze Declaraţia de conformitate CE.

Care este diferenţa dintre marcajul CE şi alte marcaje? Mai pot aplica şi alte marcaje pe un produs pe care există deja marcajul CE?

Marcajul CE este singurul care indică conformarea la cerinţele esenţiale ale directivelor care prevăd aplicarea sa. Un produs poate să poarte marcaje suplimentare, cu condiţia ca acestea să nu aibă aceeaşi semnificaţie ca marcajul CE, să nu creeze confuzie cu marcajul CE şi să nu împiedice lizibilitatea şi vizibilitatea marcajului CE.

Cine supervizează utilizarea corectă a marcajului CE?

Supervizarea aplicării marcajului CE este responsabilitatea autorităţilor publice din statele membre, în cooperare cu Comisia Europeană.

Care sunt sancţiunile pentru falsificarea marcajului CE?

Procedurile, măsurile şi sancţiunile care se aplică în cazul falsificării marcajului CE variază în funcţie de normele penale, civile şi administrative ale statului membru. În funcţie de gravitatea faptei, operatorii economici pot fi amendaţi şi, în anumite circumstanţe, pedepsiţi cu închisoarea. Produsele pot fi retrase sau rechemate de pe piaţă. Totuşi, dacă se consideră că produsul nu prezintă un risc iminent la adresa siguranţei consumatorilor, producătorul ar putea primi o a doua şansă pentru a aduce produsul în conformitate cu legislaţia aplicabilă, înainte de a fi obligat să-l scoată de pe piaţă.

De unde pot obţine informaţii suplimentare?

Pe site-ul Comisiei Europene puteţi descărca Ghidul de implementare a directivelor care se bazează pe noua abordare şi pe abordarea globală (deseori numit „Ghidul albastru”).

Întreprinderile pot contacta Enterprise Europe Network.

Pentru a ne contacta

ENTR /C/1 IM & ITS INTL DIMENSION

Partajează: FacebookGoogle+LinkedInTrimite pagina unui prieten