Deze website is gearchiveerd sinds 02/02/2015
02/02/2015

Kruimelpad

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Extra tools

CE-markering: Uitleg en veelgestelde vragen

Wat is het?

De letters "CE" op een product laten zien dat het beantwoordt aan de EU-wetgeving en dus vrij op de Europese markt mag worden verhandeld. Door de CE-markering op zijn producten aan te brengen, verklaart de fabrikant, op zijn eigen verantwoordelijkheid, dat ze aan alle wettelijke eisen voor zo'n markering beantwoorden. Ze mogen dan in de hele Europese Economische Ruimte (de EER, die bestaat uit de 28 lidstaten van de EU, en de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) worden verkocht. Dit geldt ook voor producten die buiten de EER zijn gemaakt.

Let op: niet alle producten hoeven zo'n CE-markering te hebben, alleen producten uit categorieën waarvoor speciale EU-richtlijnen zijn vastgesteld.

En nogmaals: de CE-markering betekent niet dat het product in de EER is gemaakt, maar alleen dat het is gekeurd voordat het op de markt is gebracht en dus voldoet aan de wettelijke eisen. Het betekent dat de fabrikant:

  • heeft gecontroleerd dat zijn product voldoet aan alle voorschriften, bijvoorbeeld in verband met veiligheid, gezondheid en milieu,
  • het product door een onafhankelijke instantie voor conformiteitsbeoordeling heeft laten keuren, voorzover dat verplicht was.

Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant om de conformiteitsbeoordeling uit te voeren, het technische dossier samen te stellen, de EG-conformiteitsverklaring op te stellen en de CE-markering op het product aan te brengen. Verkopers moeten controleren of het product de vereiste CE-markering draagt en of de nodige documentatie in orde is. Als het product van buiten de EER wordt geïmporteerd, moet de importeur nagaan of de fabrikant de nodige stappen heeft ondernomen en voor de vereiste documentatie kan zorgen.

Meer informatie voor professionals

Meer informatie voor consumenten

Veelgestelde vragen

Kan ik er zeker van zijn dat een product met een CE-markering veilig is?

Het is nooit 100 procent zeker dat een product met een CE-markering veilig is; de markering kan worden vervalst of misbruikt. In Verordening 765/2008pdf en Besluit 768/2008pdf staat echter duidelijk wat de fabrikant moet doen en dat hij, door het aanbrengen van de CE-markering op een product, de volle verantwoordelijkheid op zich neemt voor de naleving van alle wettelijke EU-eisen.

Achter de CE-markering zit een heel systeem met duidelijke rollen voor de fabrikanten, importeurs, verdelers, aangemelde instanties en markttoezichthouders. De nieuwe regels verlichten de lasten voor het bedrijfsleven maar garanderen tegelijkertijd de veiligheid en andere zaken van algemeen belang.

Mag ik als fabrikant de CE-markering zelf op mijn product aanbrengen?

Ja, de CE-markering wordt altijd door de fabrikant zelf of zijn gemachtigde vertegenwoordiger aangebracht, nadat de vereiste controles hebben plaatsgevonden. Dit betekent dat het product, alvorens het een CE-markering krijgt en op de markt wordt gebracht, een procedure voor conformiteitsbeoordeling moet ondergaan. In de betrokken richtlijnen staat of de conformiteitsbeoordeling moet worden uitgevoerd door de fabrikant zelf of door een derde partij (de aangemelde instantie).

Waar moet de CE-markering worden aangebracht?

Op het product zelf of op het identificatieplaatje op het product. Is dat door de aard van het product onmogelijk, dan moet de CE-markering op de verpakking en/of de begeleidende documenten worden aangebracht.

Wat houdt de conformiteitsverklaring van de fabrikant in?

De EG-conformiteitsverklaring (Declaration of Conformity, DoC) is een document waarin de fabrikant of zijn gemachtigde vertegenwoordiger in de Europese Economische Ruimte (EER) aangeeft dat een product voldoet aan alle eisen uit de toepasselijke richtlijnen. Verder moet de DoC naam en adres van de fabrikant bevatten, en informatie over het product, zoals merk of serienummer. De DoC moet worden ondertekend door een medewerker van de fabrikant of zijn gemachtigde vertegenwoordiger, met vermelding van diens functie. De fabrikant moet altijd een EG-conformiteitsverklaring opstellen en ondertekenen, ongeacht de vraag of er een aangemelde instantie bij de procedure betrokken was.

Wat is het verschil tussen de CE-markering en andere markeringen, en mag er een andere markering op het product staan naast de CE-markering?

De CE-markering is de enige markering die aangeeft dat een product voldoet aan alle voorschriften. Daarnaast mogen er andere markeringen op een product staan, op voorwaarde dat deze niet dezelfde betekenis hebben als de CE-markering, dat ze niet makkelijk met de CE-markering verward kunnen worden en dat ze de leesbaarheid en zichtbaarheid van de CE-markering niet belemmeren.

Wie houdt toezicht op het correcte gebruik van de CE-markering?

De overheid in de EU-landen moet, in samenwerking met de Europese Commissie, toezicht houden op het gebruik van de CE-markering.

Welke sancties staan er op het vervalsen van de CE-markering?

De procedures, maatregelen en sancties bij vervalsingen van de CE-markering variëren naargelang van het civiele recht en strafrecht in de afzonderlijke EU-landen. Ondernemers kunnen een boete krijgen en in sommige gevallen zelfs een gevangenisstraf. Een product kan ook uit de handel worden gehaald. Als er echter niet meteen een gevaar voor de veiligheid bestaat, krijgt de fabrikant eerst nog een kans om zijn product aan de wetgeving te laten voldoen.

Waar vind ik meer informatie?

Op de website van de Europese Commissie kunt u de zogenaamde Blauwe gids downloaden, een gids voor de implementatie van richtlijnen op basis van de nieuwe en de globale aanpak.

Ondernemers kunnen ook contact opnemen met het Enterprise Europe Network.

Contact

ENTR /C/1 IM & ITS INTL DIMENSION

Share: FacebookGoogle+LinkedInStuur naar een vriend