Az oldal tartalmát archiváltuk (02/02/2015)
02/02/2015

Navigációs útvonal

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

További eszközök

CE-jelölés – Alapvető tudnivalók és gyakran feltett kérdések

Alapvető tudnivalók

A CE-jelölés azt jelenti, hogy az e jelöléssel ellátott termékek megfelelnek az uniós szabályoknak, és szabadon mozoghatnak az európai piacon. Ha egy gyártó CE-jelöléssel látja el valamely termékét, ezzel saját kizárólagos felelőssége mellett azt garantálja, hogy a termék eleget tesz a CE-jelöléssel járó valamennyi jogi kötelezettségnek. Ez azt jelenti, hogy az adott terméket az Európai Gazdasági Térségben (EGT, az EU 28 országa és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás, EFTA országai: azaz Izland, Norvégia és Liechtenstein) bárhol értékesítheti. A CE-jelölés a más országokban gyártott és az EGT-országokban értékesített termékeken is megjeleníthető.

A CE-jelölést azonban nem minden terméken, hanem csak a CE-jelölésről szóló konkrét európai uniós irányelvekben szereplő termékkategóriákon kell feltüntetni.

A CE-jelölés nem azt jelenti, hogy az adott terméket az EGT-országok valamelyikében gyártották volna. A jelölés egyszerűen azt tanúsítja, hogy a termék a piaci értékesítés előtt ellenőrzésen ment keresztül, amely során egyértelművé vált, hogy megfelel a jogi követelményeknek (pl. az összehangolt biztonsági szintnek). Az adott termék tehát árusítható ezekben az országokban. A gyártó:

  • ellenőrizte, hogy a termék megfelel az alkalmazandó irányelv(ek)ben meghatározott valamennyi releváns alapkövetelménynek (pl. az egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi követelményeknek), és
  • amennyiben az irányelv(ek) úgy rendelkezik (rendelkeznek), a terméket megvizsgáltatta egy független megfelelőségértékelési testülettel.

A gyártó feladata, hogy elvégeztesse a megfelelőségértékelést, elkészítse a műszaki dokumentációt, kiadja a CE-megfelelőségi nyilatkozatot, és ellássa a terméket a CE-jelöléssel. A forgalmazónak azt kell ellenőriznie, hogy a terméken szerepel-e a CE-jelölés, és hogy az igazoló dokumentumok rendben vannak-e. Ha a terméket az EGT-országokon kívülről hozzák be, az importőrnek meg kell győződnie arról, hogy a gyártó megtette a szükséges lépéseket, és a dokumentáció kérésre beszerezhető.

További információk szakmabeliek számára

További információk fogyasztók számára

GYFK

Biztosak lehetünk-e abban, hogy a CE-jelöléssel ellátott termékek biztonságosak?

Sajnos előfordul, hogy a jelölést hamisítják vagy helytelenül használják. Ezért a CE-jelöléssel ellátott termék biztonságosságát soha nem lehet 100%-ban garantálni. A 765/2008 rendeletpdf és a 768/2008 határozatpdf elfogadásával azonban egyértelművé váltak a gyártók kötelezettségei. A CE-jelölést használó gyártó teljes mértékben felelősséget vállal azért, hogy az adott termék megfeleljen az uniós jogszabályokban szereplő valamennyi alkalmazandó kötelezettségeknek.

Azt, hogy mindez olajozottan működjön, a CE-jelölést létrehozó rendszer biztosítja, amely a gyártók, importőrök, forgalmazók, bejelentett szervezetek és piacfelügyeleti hatóságok részvételével működik. A rendszert megerősítő új jogszabályi keret csökkenteni hivatott a kereskedelmi szereplőkre nehezedő terheket, miközben célja az is, hogy garantálja a nagyfokú biztonságot és a közérdek védelmét.

Gyártó vagyok. Használhatom-e a CE-jelölést termékeimen?

Igen, a CE-jelölést a szükséges megfelelőségértékelés elvégzése után mindig a gyártó saját maga vagy meghatalmazott képviselője helyezi el az adott terméken. Ez azt jelenti, hogy a CE-jelölés csak akkor jelenhet meg egy terméken, és ez a termék csak akkor értékesíthető, ha átesett az alkalmazandó irányelvek valamelyikében vagy mindegyikében előírt megfelelőségértékelési eljáráson. Az irányelvek rendelkeznek arról, hogy a megfelelőségértékelési eljárást a gyártónak kell-e lefolytatnia, vagy szükség van-e harmadik fél (bejelentett szervezet) részvételére.

Hol kell elhelyezni a CE-jelölést?

A CE-jelölést a terméken vagy annak adattábláján kell elhelyezni. Amikor a termék jellegéből kifolyólag erre nem kerülhet sor, a jelölést a csomagoláson, és/vagy a kísérő dokumentáción kell feltüntetni.

Mit jelent a gyártói megfelelőségi nyilatkozat?

Az EU megfelelőségi nyilatkozata az a dokumentum, amelyben a gyártó vagy a gyártó Európai Gazdasági Térség (EGT) területén meghatalmazott képviselője kijelenti, hogy a termék a vonatkozó irányelvek minden szükségszerű előírásának megfelel. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell emellett a gyártó nevét és címét, illetve a termékkel kapcsolatos információkat (pl. márka vagy gyártási szám). A nyilatkozatot a gyártó nevében egy munkavállalónak vagy a gyártó meghatalmazott képviselőjének kell aláírnia. (A nyilatkozatban a munkavállaló beosztását is meg kell jelölni.) A gyártónak attól függetlenül kell megfelelőségi nyilatkozatot létrehoznia és aláírnia, hogy az eljárásban részt vett-e bejelentett szervezet vagy sem.

Mi a különbség a CE-jelölés és az egyéb jelölések között? Lehet-e egy terméken egyéb jelölést is elhelyezni, ha már jelen van a CE-jelölés?

A CE-jelölés az egyetlen olyan jelölés, amely tanúsítja, hogy az adott termék megfelel a használatát előíró irányelvben szereplő alapkövetelményeknek. Egy terméken más jelölések is szerepelhetnek, feltéve, hogy jelentésük nem egyezik meg a CE-jelölésével, nem téveszthetők vele össze, nem takarják le, és nem akadályozzák olvashatóságát.

Ki felügyeli a CE-jelölés helyes használatát?

A CE-jelölés felügyeletéért az uniós tagállamok hatóságai felelnek, szoros együttműködésben az Európai Bizottsággal.

Milyen szankciókat von maga után a CE-jelölés hamisítása?

A CE-jelölés hamisításáért a tagállamok adminisztratív, polgári és büntetőjogi eljárásaitól függően különböző eljárások, intézkedések és szankciók léptethetők érvénybe vagy szabhatók ki. Attól függően, hogy mennyire súlyos jogsértés történt, az érintett gazdasági szereplő pénzbírsággal, adott esetben azonban akár börtönbüntetéssel is sújtható. Lehetőség van arra, hogy a terméket a forgalomból kivonják vagy a piacról visszahívják. Ha azonban a termék nem jelent fenyegető veszélyt a biztonságra, a gyártó lehetőséget kaphat arra, hogy a terméket összhangba hozza a vonatkozó szabályozással, és ne legyen köteles kivonni a piacról.

Hol találhatok további hasznos információkat?

Az érdeklődők az Európai Bizottság honlapjáról letölthetik az irányelveknek az új megközelítés és az általános megközelítés alapján történő végrehajtására vonatkozó útmutatót (az ún. „kék útmutatót”).

A vállalkozások további információkért fordulhatnak az Enterprise Europe Network-höz is.

Kapcsolatfelvétel

ENTR /C/1 IM & ITS INTL DIMENSION

Link ajánlása: FacebookGoogle+LinkedInKüldje el az oldalt ismerősének