Denna webbplats arkiverades den 02/02/2015
02/02/2015

Sökväg

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Satellitnavigering

Samråd om tillämpningar som bygger på EU:s satellitnavigeringsprogram (Galileo och Egnos)

Samrådet är nu avslutat

Politikområden

Näringsliv, konkurrenskraft, rymdpolitik

Målgrupper

Allmänheten, företag och organisationer är välkomna att delta i samrådet. Vi vill framför allt få in synpunkter från alla som direkt eller indirekt använder eller planerar att använda satellitnavigeringstjänster för sina varor eller tjänster, eller som är särskilt intresserade av sådana tjänster.

Samrådsperiod

Från den 22 april 2013 till den 14 juli 2013. Samrådet är nu avslutat

Syftet med samrådet

Med det här samrådet vill vi få in synpunkter på hur EU-kommissionen kan maximera marknadsspridningen av satellitnavigeringstillämpningar, särskilt sådana som bygger på EU:s system.

Så här lämnar du ditt bidrag

Du är välkommen att skicka in dina svar på frågorna i samrådsdokumentet pdf - 66 KB [66 KB] English (en) till den e-postadress som gäller för dig eller din organisation.

Skicka in ditt bidrag senast den 14 juli 2013.

I de särskilda reglerna för skydd av personuppgifter kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och svar.

För att öka öppenheten uppmanas alla organisationer (t.ex. icke-statliga organisationer, branschorganisationer och företag) att ge allmänheten relevant information om sig själva genom att registrera sig i EU:s öppenhetsregister och förbinda sig att följa registrets uppförandekod.
  • Om din organisation redan är registrerad, ange organisationens namn, adress och id-nummer på bidragets första sida. Ditt bidrag anses då representera organisationens synpunkter.
  • Om din organisation inte är registrerad kan du registrera den nu.
    Gå sedan tillbaka till den här sidan för att lämna ditt bidrag som företrädare för en registrerad organisation.
  • Svar från organisationer som inte är registrerade publiceras som enskilda bidrag.

Kommissionen uppmanar organisationer som vill lämna synpunkter i offentliga samråd att ge kommissionen och allmänheten information om vem och vad de representerar. Om en organisation beslutar att inte lämna denna information är det kommissionens uttalade policy att publicera bidraget som ett enskilt bidrag (normer för samråd, KOM (2002) 704 och meddelandet om uppföljning av europeiska öppenhetsinitiativet, KOM (2007) 127, 21.3.2007).

Gå till frågeformuläret

  • Frågeformulär pdf - 66 KB [66 KB] English (en)

Kontakt

Ansvarig avdelningEuropeiska kommissionen, GD Näringsliv,
enhet H3 – Europeiska program för satellitnavigering och internationella frågor
E-postENTR-EU-SAT-NAV-APPL-INTL-AFFAIRS@ec.europa.eu
PostadressEuropeiska kommissionen, BREY 07/335, 1049 Bryssel, BELGIEN

Läs bidragen

Resultatet av samrådet och kommande etapper

Alla bidrag kommer att publiceras på GD Näringslivs webbplats tillsammans med en sammanfattning av bidragen.
Med hjälp av era synpunkter kan kommissionen bättre ringa in vilka frågor man ska ta itu med och vad som behövs för att satellitnavigeringstillämpningar ska få större spridning på marknaden.

Bakgrundsmaterial


  • Rapport – Nya prioriterade områden och möjliga åtgärder i åtgärdsplanen för GNSS-tillämpningar 2014–2018 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Presentation – Utvärdering av genomförandet av åtgärdsplanen för GNSS-tillämpningar 2010–2013 pdf - 377 KB [377 KB] English (en)

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän

Normal textstorlekÖka textstorlek med 200 procentSkriv ut denna sida