Ta spletna stran je bila arhivirana (02/02/2015)
02/02/2015

Navigacijska pot

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Satelitska navigacija

Javno posvetovanje o aplikacijah satelitskih navigacijskih programov EU (Galileo in EGNOS)

Posvetovanje je končano

Področje politike

Podjetništvo, konkurenčnost industrije, vesolje

Ciljne skupine

V posvetovanju lahko sodelujejo državljani, podjetja in organizacije. Predvsem si želimo sodelovanja vseh, ki neposredno ali posredno uporabljajo oziroma načrtujejo uporabo aplikacij GNSS pri opravljanju storitvene dejavnosti ali proizvodnji blaga oziroma jih aplikacije GNSS posebno zanimajo.

Posvetovalno obdobje

Od 22.4. 2013 do 14. 7.2013Posvetovanje je končano

Cilj posvetovanja

Z javnim posvetovanjem želimo zbrati podatke in mnenja širše javnosti o tem, kako naj Evropska komisija poskrbi za kar najširše trženje aplikacij GNSS, zlasti aplikacij evropskih programov GNSS.

Kako predložiti prispevek

Odgovore na vprašanja iz posvetovalnega dokumenta pdf - 66 KB [66 KB] English (en) lahko pošljete na elektronski naslov, namenjen posamezni ciljni skupini:

Odgovore na vprašalnik oddajte najpozneje do 14. julija 2013.

Glede varstva osebnih podatkov in obravnave vaših odgovorov preberite priloženo izjavo o varstvu osebnih podatkov.

Zaradi večje preglednosti vse organizacije (denimo nevladne organizacije, trgovinska združenja in podjetja) pozivamo, da javnosti sporočijo ustrezne informacije o sebi tako, da se prijavijo v Register za preglednost in sprejmejo njegov kodeks ravnanja.
  • Če je vaša organizacija že registrirana, na prvi strani vprašalnika navedite ime in naslov organizacije ter identifikacijsko številko iz Registra. Vaše odgovore bomo šteli za mnenje vaše organizacije.
  • Če vaša organizacija ni registrirana, se lahko vpišete v Register zdaj.
    Nato se vrnite na to stran in oddajte svoje odgovore kot registrirana organizacija.
  • Odgovore neregistriranih organizacij bomo objavili posebej.

Komisija poziva organizacije, ki želijo sporočiti svoje mnenje v okviru javnega posvetovanja, da Komisijo in širšo javnost obvestijo o tem, koga in kaj predstavljajo. Če organizacija teh informacij ne bo dala, bo Komisija v skladu s svojo politiko odgovore štela za odgovore posameznikov. (Standardi za posvetovanja, glej COM (2002) 704, in Sporočilo o spremljanju evropske pobude za preglednost, glej COM (2007) 127 z dne 21.3.2007).

Dokument o posvetovanju (vprašalnik)

  • Dokument o posvetovanju (vprašalnik) pdf - 66 KB [66 KB] English (en)

Kontaktni podatki

pristojna službaEvropska komisija, GD za podjetništvo in industrijo,
enota H3: Satelitski navigacijski programi in mednarodne zadeve EU
e-naslovENTR-EU-SAT-NAV-APPL-INTL-AFFAIRS@ec.europa.eu
poštni naslovEvropska Komisija, BREY 07/335, B-1049 Bruselj

Prikaz prispevkov

Izidi posvetovanja in kaj sledi

Vse prejete odgovore bomo objavili na spletišču GD za podjetništvo, prav tako zbirno poročilo s pregledom prejetih odgovorov.
Evropska komisija bo na podlagi informacij, dobljenih z javnim posvetovanjem, natančneje določila vidike, ki jih je treba obravnavati, in sprejela sklep o potrebnih ukrepih za kar najširše trženje aplikacij GNSS.

Referenčni dokumenti


  • Poročilo – Nova prednostna področja in možni ukrepi akcijskega načrta o aplikacijah GNSS 2014–2018 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Predstavitev – Ocena izvajanja akcijskega načrta o aplikacijah GNSS 2010–2013 pdf - 377 KB [377 KB] English (en)

Povej naprej: FacebookGoogle+LinkedInpošlji prijatelju

Normalna velikost črkPovečaj črke za 200 odstotkovnatisni stran