Strona zarchiwizowana dnia 02/02/2015
02/02/2015

Ścieżka nawigacji

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Nawigacja satelitarna

Konsultacje społeczne w sprawie zastosowań europejskich programów nawigacji satelitarnej (Galileo i EGNOS)

Konsultacje zostały zakończone

Obszary polityki

Przedsiębiorstwa, konkurencyjność przemysłu, przestrzeń kosmiczna

Grupy docelowe

Do udziału w konsultacjach zapraszamy osoby prywatne, przedsiębiorstwa i organizacje. Szczególnie zachęcamy do udziału wszystkich tych, którzy bezpośrednio lub pośrednio korzystają z usług GNSS lub planują z nich korzystać (przy świadczeniu usług lub produkcji towarów) lub są szczególnie zainteresowani tematyką usług GNSS.

Czas trwania konsultacji

Od 22.04.2013 r. do 14.07.2013 r.. Konsultacje zostały zakończone

Cel konsultacji

Celem tych konsultacji jest zgromadzenie jak największej liczby opinii na temat tego, jakie działania powinna podjąć Komisja Europejska w celu upowszechniania zastosowań GNSS niższego szczebla, a przede wszystkim europejskich zastosowań GNSS.

Jak przesłać odpowiedź

Zainteresowanych prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w dokumencie konsultacyjnym pdf - 66 KB [66 KB] English (en) i wysłanie ich na odpowiedni adres e-mail w zależności od rodzaju organizacji:

Prosimy o przesyłanie odpowiedzi do 14 lipca 2013 r.

Prosimy również o zapoznanie się ze specjalnym oświadczeniem o ochronie prywatności opublikowanym razem z konsultacjami, zawierającym informacje na temat przetwarzania danych osobowych i treści odpowiedzi.

W celu zapewnienia przejrzystości zachęcamy organizacje (np. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia zawodowe i przedsiębiorstwa handlowe) do udostępniania opinii publicznej odpowiednich informacji na swój temat. Można to zrobić za pośrednictwem Rejestru służącego przejrzystości, a następnie podpisać związany z rejestrem kodeks postępowania.
  • Jeśli występują Państwo w imieniu organizacji zarejestrowanej, proszę wskazać jej nazwę i adres oraz numer w rejestrze na pierwszej stronie swojej odpowiedzi. Państwa uwagi zostaną wtedy potraktowane jako przedstawiające opinie Państwa organizacji.
  • Jeżeli Państwa organizacja nie jest zarejestrowana, mogą Państwo zarejestrować ją teraz.
    Następnie należy powrócić na tę stronę, aby wysłać odpowiedź w imieniu organizacji zarejestrowanej.
  • Odpowiedzi przedłożone przez organizacje niezarejestrowane zostaną opublikowane oddzielnie.

Komisja zwraca się do organizacji zainteresowanych przedstawieniem swoich uwag w ramach konsultacji społecznych o udostępnienie jej oraz podanie do wiadomości publicznej informacji o tym, kogo i jakie interesy reprezentują. Odpowiedzi przesłane przez organizacje, które nie zdecydowały się na udostępnienie tych informacji, zostaną zaliczone, zgodnie z oficjalnie przyjętą przez Komisję polityką, do grupy odpowiedzi osób prywatnych. (Standardy w zakresie konsultacji, zob. COM (2002) 704 oraz komunikat „Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości” – działania następcze, zob. COM (2007) 127 z 21/3/2007).

Zobacz dokument konsultacyjny (kwestionariusz)

  • Zobacz dokument konsultacyjny (kwestionariusz) pdf - 66 KB [66 KB] English (en)

Dane kontaktowe

Dział KomisjiKomisja Europejska, DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu
Dział H3 – Zastosowania europejskich programów nawigacji satelitarnej i sprawy międzynarodowe
E-mail:ENTR-EU-SAT-NAV-APPL-INTL-AFFAIRS@ec.europa.eu
Adres pocztowy:Komisja Europejska, BREY 07/335 B-1049 Bruksela

Zobacz odpowiedzi

Wyniki konsultacji i kolejne etapy działania

Wszystkie otrzymane odpowiedzi, jak również dotyczące ich sprawozdanie podsumowujące, zostaną opublikowane na stronie internetowej DG ds. Przedsiębiorstw.
W oparciu o informacje zgromadzone w ramach konsultacji społecznych Komisja dokładniej określi, które kwestie wymagają rozważenia, i wyciągnie wnioski dotyczące najważniejszych działań, jakie należy podjąć w celu upowszechnienia zastosowań rynkowych GNSS.

Dokumenty referencyjne


  • Sprawozdanie – Nowe obszary priorytetowe i warianty działań przedstawione w planie działania w sprawie zastosowań GNSS na lata 2014–2018 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Prezentacja – Ocena realizacji planu działania w sprawie zastosowań GNSS na lata 2010–2013 pdf - 377 KB [377 KB] English (en)

Udostępnij: FacebookGoogle+LinkedInWyślij tę stronę do znajomego

Ustaw normalny rozmiar czcionkiPowiększ rozmiar czcionki o 200%Drukuj