Deze website is gearchiveerd sinds 02/02/2015
02/02/2015

Kruimelpad

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Satellietnavigatie

Openbare raadpleging over toepassingen van EU-programma's voor satellietnavigatie (Galileo en EGNOS)

Deze raadpleging is inmiddels afgelopen

Beleidsterrein

Ondernemingen, concurrentievermogen, ruimtevaart

Doelgroep(en)

Zowel particulieren als organisaties mogen aan deze raadpleging meedoen. Iedereen die direct of indirect satellietnavigatiediensten gebruikt voor dienstverlening of goederenproductie (of daartoe plannen heeft) en iedereen die een bijzonder belang bij heeft bij dergelijke diensten, wordt sterk aangemoedigd om deel te nemen.

Raadplegingsperiode

Van 22.04.2013 tot 14.07.2013Deze raadpleging is inmiddels afgelopen

Doel van de raadpleging

Het doel van deze openbare raadpleging is zoveel mogelijk informatie en standpunten te verzamelen over de manier waarop de Europese Commissie de toepassing van (in het bijzonder Europese) satellietnavigatiediensten door bedrijven kan optimaliseren en garanderen.

Hoe kunt u reageren?

Lees de vragen in de discussienota pdf - 66 KB [66 KB] English (en) en stuur ons uw antwoorden en andere opmerkingen per e-mail. Kies hier of u een bijdrage wilt insturen:

U kunt uw reactie op deze openbare raadpleging insturen tot 14 juli 2013.

Lees de specifieke privacyverklaring bij deze raadpleging voor meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en uw bijdrage.

Omwille van de transparantie worden organisaties (zoals ngo's, brancheorganisaties en commerciële ondernemingen) verzocht relevante informatie over zichzelf bekend te maken door zich in te schrijven in het Transparantieregister en de bijbehorende gedragscode te ondertekenen.
  • Reageert u namens een in het register ingeschreven organisatie, vermeld dan naam, adres en inschrijvingsnummer van uw organisatie op de eerste pagina van uw bijdrage. Uw reactie zal dan worden beschouwd als het standpunt van uw organisatie.
  • Staat uw organisatie nog niet in het register, dan kunt u zich nu registreren.
    Daarna kunt u als geregistreerde organisatie opnieuw via deze pagina de vragenlijst beantwoorden.
  • Antwoorden van niet-geregistreerde organisaties worden apart gepubliceerd.

De Commissie vraagt organisaties die aan een raadpleging willen deelnemen, om de Commissie en het grote publiek informatie te geven over wie zij zijn en welke belangen ze behartigen. Wil een organisatie dat niet bekend maken, dan beschouwt de Commissie de bijdrage van zo'n organisatie als een persoonlijke bijdrage. (Zie de normen voor raadplegingen, COM (2002) 704, en de mededeling over de follow-up van het ETI, COM (2007) 127 van 21/03/2007).

Lees de discussienota (vragenlijst)

  • Lees de discussienota (vragenlijst) pdf - 66 KB [66 KB] English (en)

Contactgegevens

Bevoegde dienstEuropese Commissie, DG Ondernemingen en Industrie
Eenheid H3 — EU-satellietnavigatietoepassingen en internationale zaken
E-mailENTR-EU-SAT-NAV-APPL-INTL-AFFAIRS@ec.europa.eu
PostadresEuropese Commissie, BREY 07/216, 1049 Brussel, België

Bekijk de bijdragen

Resultaten van de raadpleging en follow-up

Alle ontvangen bijdragen en een samenvattend overzicht daarvan worden gepubliceerd op de website van DG Ondernemingen.
Op basis van de verzamelde informatie zal de Commissie nagaan welke punten meer aandacht verdienen en besluiten welke maatregelen de verspreiding van sattelllietnavigatietoepassingen op de markt kunnen bevorderen.

Referentiedocumenten


  • Verslag – Nieuwe prioriteiten en mogelijkheden voor het Actieplan inzake GNSS-toepassingen 2014-2018 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Presentatie – Evaluatie van het Actieplan inzake GNSS-toepassingen 2010-2013 pdf - 377 KB [377 KB] English (en)

Share: FacebookGoogle+LinkedInStuur naar een vriend

Normale tekstgrootteTekstgrootte 200%Pagina afdrukken