Šī vietne tika arhivēta (02/02/2015)
02/02/2015

Navigācijas ceļš

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Satelītnavigācija

Sabiedriskā apspriešana par ES satelītnavigācijas programmu (“Galileo” un EGNOS) lietojumu

Šī apspriešana ir beigusies

Politikas joma

Uzņēmējdarbība, rūpnieciskā konkurētspēja, kosmoss

Mērķa grupa

Pilsoņi, uzņēmumi un organizācijas ir laipni lūgtas piedalīties šajā apspriešanā. It īpaši tiek aicināti piedalīties visi, kas pakalpojumu sniegšanā vai preču ražošanā tieši vai netieši izmanto vai plāno izmantot GNSS pakalpojumus vai kurus tie sevišķi ieinteresē.

Apspriešanas periods

No 22.04.2013. līdz 14.07.2013.. Šī apspriešana ir beigusies

Apspriešanas mērķis

Šīs sabiedriskās apspriešanas mērķis ir uzzināt idejas un plašāka ieinteresēto personu loka viedokli par to, kā Eiropas Komisijai būtu jānodrošina un jāpastiprina GNSS pakārtoto programmu un it īpaši Eiropas GNSS pakārtoto programmu ieviešanu tirgū.

Kā iesniegt komentārus

Aicinām sūtīt atbildes uz apspriešanas dokumentā pdf - 66 KB [66 KB] English (en) izvirzītajiem jautājumiem uz atbilstošo e-pasta adresi:

Komentāri jāiesniedz vēlākais līdz 2013. gada 14. jūlijam.

Noteikti izlasiet šeit pievienoto konfidencialitātes paziņojumu, lai uzzinātu, kā jūsu personas datus un komentārus izmantos.

Pārredzamības labad organizācijas (piemēram, NVO, tirdzniecības apvienības un komercuzņēmumi) ir aicinātas sniegt atklātībai būtisko informāciju par sevi, reģistrējoties Pārredzamības reģistrā un piekrītot ievērot tā rīcības kodeksu.
  • Ja jūsu organizācija ir reģistrēta, aptaujas lapas pirmajā lappusē norādiet organizācijas nosaukumu, adresi un reģistra atsauces numuru. Šādā gadījumā tiks uzskatīts, ka jūsu komentāri atspoguļo jūsu pārstāvētās organizācijas viedokli.
  • Ja jūsu organizācija nav reģistrēta, jums ir iespēja reģistrēties tagad.
    Pēc tam atgriezieties šajā lapā un iesniedziet komentārus reģistrētas organizācijas vārdā.
  • Nereģistrētu organizāciju komentārus publicēs atsevišķi.

Komisija aicina organizācijas, kuras vēlas paust uzskatus sabiedriskās apspriešanās, sniegt Komisijai un sabiedrībai kopumā informāciju, kas paskaidro, ko tās pārstāv. Ja kāda organizācija nolemj šādu informāciju nesniegt, Komisija saskaņā ar savu paziņoto politiku uzskata šos komentārus par tādiem, kas iesniegti individuāli. (Noteikumi, kas piemērojami apspriešanām, sk. COM(2002) 704, un paziņojums par turpmākajiem pasākumiem pēc Zaļās grāmatas “Eiropas pārredzamības iniciatīva”, sk. COM(2007) 127, 21.03.2007.).

Skatīt apspriešanas dokumentu (anketu)

  • Skatīt apspriešanas dokumentu (anketu) pdf - 66 KB [66 KB] English (en)

Kontaktinformācija

atbildīgais dienestsEiropas Komisija, Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts
H3. nodaļa “ES satelītnavigācijas lietojumprogrammas un starptautiskie jautājumi”
e-pastsENTR-EU-SAT-NAV-APPL-INTL-AFFAIRS@ec.europa.eu
pasta adreseEuropean Commission, BREY 07/335 B-1049 Brussels

Skatīt iesūtītos komentārus

Apspriešanas rezultāti un turpmākie posmi

Visus saņemtos komentārus un kopsavilkuma ziņojumu ar saņemto komentāru pārskatu publicēs Uzņēmējdarbības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.
Pamatojoties uz šajā apspriešanā iegūto informāciju, Komisija precīzāk noteiks, kuriem jautājumiem jāpievērš uzmanība, un izdarīs secinājumus par to, kādi pasākumi jāveic, lai pēc iespējas pastiprinātu GNSS programmu ieviešanu tirgū.

Atsauces dokumenti


  • Ziņojums “Jaunas prioritāras jomas un iespējamās darbības atbilstīgi Rīcības plānam par GNSS lietojumiem 2014–2018” pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Prezentācija  “Rīcības plāna par GNSS lietojumiem 2014–2018 īstenošanas novērtējums” pdf - 377 KB [377 KB] English (en)

Kopīgot: FacebookGoogle+LinkedInPārsūtīt šo lapu draugam

Atjaunot rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru par 200 %Izdrukāt šo lapu