Ši tinklavietė buvo archyvuota 02/02/2015
02/02/2015

Naršymo kelias

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Palydovinė navigacija

Viešos konsultacijos dėl ES palydovinės navigacijos programų („Galileo“ ir EGNOS) prietaikų

Konsultacijos baigtos

Politikos sritis

Įmonės, pramonės konkurencingumas, kosmosas

Tikslinė (-ės) grupė (-ės)

Šiose konsultacijose gali dalyvauti piliečiai, įmonės ir organizacijos. Primygtinai raginame dalyvauti visus asmenis, tiesiogiai arba netiesiogiai besinaudojančius arba ketinančius naudotis GNSS paslaugomis teikti paslaugoms arba prekėms gaminti, taip pat tuos asmenis, kuriems GNSS paslaugos ypač svarbios.

Konsultacijų laikotarpis

Nuo 2013 04 22 iki 2013 07 14. Konsultacijos baigtos

Konsultacijų tikslas

Šių viešų konsultacijų tikslas – gauti informacijos ir įvairesnių nuomonių apie tai, kaip Europos Komisija turėtų optimizuoti GNSS, visų pirma Europos GNSS, vartotojų grandies prietaikų įsitvirtinimą rinkoje ir jį užtikrinti.

Kaip teikti nuomonę

Pastabas konsultacijų dokumente pdf - 66 KB [66 KB] English (en) iškeltais klausimais siųskite jums tinkamu toliau nurodytu e. pašto adresu:

Atsakymus į šių viešų konsultacijų klausimus pateikite ne vėliau kaip 2013 m. liepos 14 d.

Būtinai perskaitykite pranešimą apie privatumo apsaugą vykstant šioms konsultacijoms. Jame informuojama, kaip bus tvarkomi jūsų asmens duomenys ir panaudojama nuomonė.

Skaidrumo dėlei organizacijos (įskaitant nevyriausybines organizacijas, prekybos asociacijas, komercines įmones ir kt.) raginamos viešai paskelbti su jų veikla susijusią informaciją užsiregistruodamos Skaidrumo registre ir įsipareigodamos laikytis jo elgesio kodekso.
  • Jei jūsų organizacija registre įregistruota, pateikdami nuomonę pirmame puslapyje nurodykite organizacijos pavadinimą, adresą ir registracijos numerį. Tada jūsų nuomonė bus laikoma jūsų organizacijos nuomone.
  • Jei jūsų organizacija neįregistruota, galite registruotis dabar.
    Po to grįžkite į šį puslapį ir pateikite savo, kaip registruotosios organizacijos, nuomonę.
  • Registre neįregistruotų organizacijų atsakymai bus skelbiami atskirai.

Komisija prašo organizacijų, kurios nori pateikti pastabų per viešas konsultacijas, jai ir plačiajai visuomenei pateikti informacijos apie tai, kam jos atstovauja. Kaip Komisija yra paskelbusi, nenurodžius šios informacijos, organizacijos nuomonės bus pateikiamos kaip asmeninė nuomonė. (Konsultavimosi standartai, žr. COM (2002) 704, ir Komunikatas dėl tolesnių veiksmų dėl Europos skaidrumo iniciatyvos, žr. COM (2007) 127, 2007 03 21.)

Rodyti konsultacijų dokumentą (klausimyną)

  • Rodyti konsultacijų dokumentą (klausimyną) pdf - 66 KB [66 KB] English (en)

Kontaktiniai duomenys

Atsakinga tarnybaEuropos Komisija, Įmonių ir pramonės GD,
H3 skyrius „ES palydovinės navigacijos prietaikos ir tarptautiniai reikalai“
E. paštasENTR-EU-SAT-NAV-APPL-INTL-AFFAIRS@ec.europa.eu
Pašto adresasEuropean Commission, BREY 07/335 B-1049 Brussels

Rodyti nuomones

Konsultacijų rezultatai ir tolesni veiksmai

Visi gauti atsakymai ir apibendrinamoji ataskaita, kurioje apžvelgiami gauti atsakymai, bus skelbiami Įmonių GD interneto svetainėje.
Remdamasi per viešas konsultacijas gauta informacija, Komisija tiksliau nustatys spręstinus klausimus ir padarys išvadas, kokių veiksmų imtis, kad GNSS prietaikos kuo optimaliau įsitvirtintų rinkoje.

Susiję dokumentai


  • Ataskaita. Naujos prioritetinės sritys ir galimi 2014–2018 m. GNSS taikomųjų programų veiksmų plano veiksmai pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Pranešimas. 2010–2013 m. GNSS taikomųjų programų veiksmų plano įgyvendinimo vertinimas pdf - 377 KB [377 KB] English (en)

Siųsti draugams: FacebookGoogle+LinkedInSiųsti šio tinklalapio nuorodą

Nustatyti įprastinį šrifto dydį Padidinti šriftą 200 procentųSpausdinti šį tinklalapį