Az oldal tartalmát archiváltuk (02/02/2015)
02/02/2015

Navigációs útvonal

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Műholdas navigáció

Nyilvános konzultáció az európai műholdas navigációs programok (Galileo és EGNOS) alkalmazásairól

Ez a konzultáció már lezárult

Szakpolitikai terület

Vállalkozáspolitika, ipari versenyképesség, űripar

Célcsoport

A konzultációban magánszemélyek, vállalkozások és szervezetek egyaránt részt vehetnek. Különösen azok részvételére számítunk, akik kiemelten érdeklődnek a GNSS-szolgáltatások iránt, illetve akik szolgáltatásnyújtást végeznek, illetve árucikkeket állítanak elő, s ennek során közvetlenül vagy közvetve használnak, vagy a közeljövőben használni kívánnak GNSS-szolgáltatásokat.

A konzultáció időtartama

2013. április 22-től 2013. július 14-ig. Ez a konzultáció már lezárult

A konzultáció célja

A nyilvános konzultáció azt hivatott széles körben felmérni, hogy az érdekelt felek szerint hogyan tudná az Európai Bizottság biztosítani és maximalizálni a járulékos GNSS-alkalmazások, ezek közül is mindenekelőtt az európai járulékos GNSS-alkalmazások piaci térnyerését.

Hogyan vehetek részt a konzultációban?

Az érdekelt felek a konzultációs dokumentumban pdf - 66 KB [66 KB] English (en) szereplő kérdésekre adott válaszaikat e-mailben küldhetik be. Kérjük, válasszon az alábbi e-mail címek közül aszerint, hogy milyen minőségben vesz részt a konzultációban.

Kérjük, hogy a konzultációs kérdőívet legkésőbb 2013. július 14-ig töltse ki és küldje be nekünk.

Kérjük, olvassa el az egyedi adatvédelmi nyilatkozatot, amelyben tájékoztatjuk arról, hogyan kezeljük személyes adatait és válaszait.

Az átláthatóság biztosítása és a nyilvánosság megfelelő tájékoztatása érdekében a konzultációban részt vevő szervezeteket (civilszervezeteket, szakmai szövetségeket, vállalatokat stb.) arra kérjük, regisztrálják magukat az átláthatósági nyilvántartásban, és fogadják el a vonatkozó magatartási kódexet:
  • Ha az Ön szervezete már szerepel a nyilvántartásban, kérjük, hogy a kérdőív első oldalán adja meg a szervezet nevét, címét és nyilvántartási számát. Ebben az esetben abból indulunk ki, hogy a beérkezett észrevételek a szervezet véleményét tükrözik.
  • Ha az Ön szervezete még nem szerepel a nyilvántartásban, most lehetőség nyílik a regisztrációra.
    A regisztráció után térjen vissza erre az oldalra a hozzászólás beküldéséhez.
  • A nyilvántartásban nem szereplő szervezetek válaszait a regisztrált szervezetek válaszaitól elkülönítve tesszük közzé.

A Bizottság arra kéri azokat a szervezeteket, amelyek részt kívánnak venni a konzultációban, hogy jelezzék a Bizottság és a nyilvánosság felé, kit és mit képviselnek. Ha a szervezetek valamelyike úgy dönt, hogy e kérésnek nem tesz eleget, a Bizottság – korábban lefektetett elveinek megfelelően – a szervezet által megfogalmazott észrevételeket az egyéni hozzászólások között teszi közzé. Konzultációs minimumkövetelmények, COM (2002) 704; A Bizottság közleménye az európai átláthatósági kezdeményezésről szóló zöld könyvet követő intézkedésekről, COM (2007) 127 (2007. március 21.).

Konzultációs dokumentum (kérdőív)

  • Konzultációs dokumentum (kérdőív) pdf - 66 KB [66 KB] English (en)

Kapcsolattartás

Felelős szervezeti egységEurópai Bizottság, Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság,
H3. egység – Európai műholdas navigációs alkalmazások és nemzetközi ügyek
E-mail címENTR-EU-SAT-NAV-APPL-INTL-AFFAIRS@ec.europa.eu
Levelezési címEuropean Commission, BREY 07/335 B-1049 Bruxelles/Brussel

Hozzászólások megtekintése

A konzultáció eredménye és a további lépések

A Bizottság a hozzá beérkező kitöltött kérdőívek mindegyikét közzéteszi a Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság honlapján. Ugyanitt jelentést is közzétesz, melyben összesítő áttekintést ad a válaszokról és észrevételekről.
A nyilvános konzultáció során összegyűjtött információk alapján a Bizottság pontosabban azonosítani fogja, mely kérdésekre kell figyelmet fordítani, és következtetéseket von majd le azt illetően, milyen intézkedéseket kell tenni a GNSS-alkalmazások piaci térnyerésének maximalizálása érdekében.

Referenciadokumentumok


  • Jelentés – A globális navigációs műholdrendszer (GNSS) alkalmazásaira vonatkozó intézkedési terv (2014–2018) új, prioritást élvező területei és lehetséges intézkedései pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Ismertető – A globális navigációs műholdrendszer (GNSS) alkalmazásaira vonatkozó intézkedési terv (2010–2013) végrehajtásának értékelése pdf - 377 KB [377 KB] English (en)

Link ajánlása: FacebookGoogle+LinkedInKüldje el az oldalt ismerősének

Normál betűméretLegnagyobb betűméretOldal nyomtatása