Navigációs útvonal

Műholdas navigáció

Nyilvános konzultáció az európai műholdas navigációs programok (Galileo és EGNOS) alkalmazásairól

Ez a konzultáció már lezárult

Szakpolitikai terület

Vállalkozáspolitika, ipari versenyképesség, űripar

Célcsoport

A konzultációban magánszemélyek, vállalkozások és szervezetek egyaránt részt vehetnek. Különösen azok részvételére számítunk, akik kiemelten érdeklődnek a GNSS-szolgáltatások iránt, illetve akik szolgáltatásnyújtást végeznek, illetve árucikkeket állítanak elő, s ennek során közvetlenül vagy közvetve használnak, vagy a közeljövőben használni kívánnak GNSS-szolgáltatásokat.

A konzultáció időtartama

2013. április 22-től 2013. július 14-ig. Ez a konzultáció már lezárult

A konzultáció célja

A nyilvános konzultáció azt hivatott széles körben felmérni, hogy az érdekelt felek szerint hogyan tudná az Európai Bizottság biztosítani és maximalizálni a járulékos GNSS-alkalmazások, ezek közül is mindenekelőtt az európai járulékos GNSS-alkalmazások piaci térnyerését.

Hogyan vehetek részt a konzultációban?

Az érdekelt felek a konzultációs dokumentumban pdf - 66 KB [66 KB] English (en) szereplő kérdésekre adott válaszaikat e-mailben küldhetik be. Kérjük, válasszon az alábbi e-mail címek közül aszerint, hogy milyen minőségben vesz részt a konzultációban.

Kérjük, hogy a konzultációs kérdőívet legkésőbb 2013. július 14-ig töltse ki és küldje be nekünk.

Kérjük, olvassa el az egyedi adatvédelmi nyilatkozatot, amelyben tájékoztatjuk arról, hogyan kezeljük személyes adatait és válaszait.

Az átláthatóság biztosítása és a nyilvánosság megfelelő tájékoztatása érdekében a konzultációban részt vevő szervezeteket (civilszervezeteket, szakmai szövetségeket, vállalatokat stb.) arra kérjük, regisztrálják magukat az átláthatósági nyilvántartásban, és fogadják el a vonatkozó magatartási kódexet:
  • Ha az Ön szervezete már szerepel a nyilvántartásban, kérjük, hogy a kérdőív első oldalán adja meg a szervezet nevét, címét és nyilvántartási számát. Ebben az esetben abból indulunk ki, hogy a beérkezett észrevételek a szervezet véleményét tükrözik.
  • Ha az Ön szervezete még nem szerepel a nyilvántartásban, most lehetőség nyílik a regisztrációra.
    A regisztráció után térjen vissza erre az oldalra a hozzászólás beküldéséhez.
  • A nyilvántartásban nem szereplő szervezetek válaszait a regisztrált szervezetek válaszaitól elkülönítve tesszük közzé.

A Bizottság arra kéri azokat a szervezeteket, amelyek részt kívánnak venni a konzultációban, hogy jelezzék a Bizottság és a nyilvánosság felé, kit és mit képviselnek. Ha a szervezetek valamelyike úgy dönt, hogy e kérésnek nem tesz eleget, a Bizottság – korábban lefektetett elveinek megfelelően – a szervezet által megfogalmazott észrevételeket az egyéni hozzászólások között teszi közzé. Konzultációs minimumkövetelmények, COM (2002) 704; A Bizottság közleménye az európai átláthatósági kezdeményezésről szóló zöld könyvet követő intézkedésekről, COM (2007) 127 (2007. március 21.).

Konzultációs dokumentum (kérdőív)

  • Konzultációs dokumentum (kérdőív) pdf - 66 KB [66 KB] English (en)

Kapcsolattartás

Felelős szervezeti egységEurópai Bizottság, Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság,
H3. egység – Európai műholdas navigációs alkalmazások és nemzetközi ügyek
E-mail címENTR-EU-SAT-NAV-APPL-INTL-AFFAIRS@ec.europa.eu
Levelezési címEuropean Commission, BREY 07/335 B-1049 Bruxelles/Brussel

Hozzászólások megtekintése

A konzultáció eredménye és a további lépések

A Bizottság a hozzá beérkező kitöltött kérdőívek mindegyikét közzéteszi a Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság honlapján. Ugyanitt jelentést is közzétesz, melyben összesítő áttekintést ad a válaszokról és észrevételekről.
A nyilvános konzultáció során összegyűjtött információk alapján a Bizottság pontosabban azonosítani fogja, mely kérdésekre kell figyelmet fordítani, és következtetéseket von majd le azt illetően, milyen intézkedéseket kell tenni a GNSS-alkalmazások piaci térnyerésének maximalizálása érdekében.

Referenciadokumentumok


  • Jelentés – A globális navigációs műholdrendszer (GNSS) alkalmazásaira vonatkozó intézkedési terv (2014–2018) új, prioritást élvező területei és lehetséges intézkedései pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Ismertető – A globális navigációs műholdrendszer (GNSS) alkalmazásaira vonatkozó intézkedési terv (2010–2013) végrehajtásának értékelése pdf - 377 KB [377 KB] English (en)

Link ajánlása: FacebookGoogle+LinkedInKüldje el az oldalt ismerősének

Normál betűméretLegnagyobb betűméretOldal nyomtatása