This site has been archived on 02/02/2015
02/02/2015

Navigacijski put

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Satelitska navigacija

Javno savjetovanje o primjenama programa EU-a za satelitsku navigaciju (Galileo i EGNOS)

Ovo je savjetovanje završeno

Područja politike

Poduzetništvo, industrijska konkurentnost, svemir

Ciljne skupine

Građani, poduzeća i organizacije pozvani su da daju svoj doprinos ovom savjetovanju. Na sudjelovanje se naročito potiču oni koji se izravno ili neizravno koriste ili se namjeravaju koristiti uslugama GNSS-a pri pružanju usluga ili proizvodnji robe ili oni koji se posebice zanimaju za usluge GNSS-a.

Trajanje savjetovanja

Od 22. 04. 2013. do 14. 07. 2013. Ovo je savjetovanje završeno

Cilj savjetovanja

Cilj ovog javnog savjetovanja prikupljanje je informacija i različitih mišljenja o načinu na koji bi Europska komisija trebala osigurati najveću moguću prihvaćenost na tržištu naknadnih primjena GNSS-a, a posebice primjena europskoga GNSS-a.

Kako podnijeti svoj doprinos

Svoje komentare o pitanjima navedenima u dokumentu o savjetovanju pdf - 66 KB [66 KB] English (en) možete slati na adresu e-pošte, ovisno o tipu vaše organizacije:

Svoje komentare pošaljite najkasnije do 14. srpnja 2013.

Važno je da pročitate posebnu izjavu o zaštiti osobnih podataka priloženu ovom savjetovanju u kojoj je opisan način postupanja s osobnim podacima i vašim doprinosom.

U cilju transparentnosti organizacije (npr. nevladine organizacije, trgovinske udruge i trgovačka poduzeća) su pozvane da registracijom u registar transparentnosti i upisom u njegov kodeks ponašanja javnosti predoče odgovarajuće podatke o sebi.
  • Ako ste kao organizacija već registrirani, navedite naziv, adresu i registarski broj organizacije na prvoj stranici vašeg doprinosa. Smatrat će se da svojim doprinosom iznosite stajalište organizacije.
  • Ako vaša organizacija nije registrirana, možete je sada registrirati.
    Potom se vratite na ovu stranicu kako biste svoj doprinos podnijeli kao registrirana organizacija.
  • Doprinosi organizacija koje nisu registrirane objavit će se zasebno.

Komisija moli organizacije koje žele dati doprinos javnom savjetovanju da Komisiji i široj javnosti predoče podatke o tome koga i što zastupaju. Ako organizacija ne želi dati podatke, Komisija će u skladu sa svojom politikom doprinos organizacije navesti kao doprinos pojedinca. (Standardi za savjetovanja, vidi COM (2002) 704, i Komunikacija Komisije o nastavku Europske inicijative za transparentnost, vidi COM (2007) 127 od 21. 3. 2007.).

Vidi dokument o savjetovanju (upitnik)

  • Vidi dokument o savjetovanju (upitnik) pdf - 66 KB [66 KB] English (en)

Kontaktni podaci

Nadležna službaEuropska komisija, Glavna uprava za poduzetništvo i industriju
Odjel H3 – primjene satelitske navigacije EU-a i međunarodni odnosi
Adresa e-pošteENTR-EU-SAT-NAV-APPL-INTL-AFFAIRS@ec.europa.eu
Poštanska adresaEuropean Commission, BREY 07/335 B-1049 Bruxelles

Vidi doprinose

Ishod savjetovanja i sljedeći koraci

Svi zaprimjljeni doprinosi i sažetak s pregledom zaprimljenih doprinosa objavit će se na web-mjestu Glavne uprave za poduzetništvo.
Na temelju informacija prikupljenih javnim savjetovanjem Komisija će moći prepoznati koja pitanja pobliže treba razmotriti i što treba poduzeti kako bi se osigurala najveća moguća prihvaćenost naknadnih primjena GNSS-a na tržištu.

Pospremi datum

Radionica javnog savjetovanja o primjenama programa satelitske navigacije EU-a (Galileo i EGNOS) održat će se 4. lipnja 2013. u zgradi Glavne uprave za poduzetništvo i industriju u Bruxellesu. Detalji (postupak registracije, točno vrijeme i mjesto, program s glavnim govornicima) će biti objavljeni što je prije moguće.

Referentni dokumenti

Share: FacebookGoogle+LinkedInsend this page to a friend

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentprint this page