Sivusto on arkistoitu (02/02/2015)
02/02/2015

Navigointipolku

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Satelliittinavigointi

EU:n satelliittinavigointiohjelmien (Galileo ja EGNOS) sovellukset

Kuuleminen on päättynyt

Politiikan ala

Yrittäminen, teollisuuden kilpailukyky, avaruus

Kohderyhmä(t)

Kuulemiseen voivat osallistua kansalaiset, liikeyritykset ja organisaatiot. Kyselyyn toivotaan vastauksia kaikilta, jotka suoraan tai epäsuorasti käyttävät tai aikovat käyttää GNSS-sovelluksia hyödykkeiden tuottamiseen tai palvelujen tarjoamiseen tai ovat muuten tekemisissä niiden kanssa.

Kuulemisen kesto

22.4.2013– 14.7.2013. Kuuleminen on päättynyt

Kuulemisen tavoite

Kuulemisen tavoite on kerätä mahdollisimman laajalti mielipiteitä siitä, miten Euroopan komissio voisi maksimoida ja varmistaa etenkin EU:ssa tuotettujen loppukäyttäjätason GNSS-sovellusten yleistymisen markkinoilla.

Miten kuulemiseen voi osallistua?

Kuulemisasiakirjassa pdf - 66 KB [66 KB] English (en) esitettyihin kysymyksiin voi vastata ja niitä voi kommentoida sähköpostitse. Vastaamaan pääsee seuraavista linkeistä:

Vastaukset on toimitettava 14.7.2013 mennessä.

Lue liitteenä olevat tietosuojaperiaatteet huolellisesti. Niissä on tietoa henkilötietojen suojasta ja vastausten käsittelystä.

Avoimuuden varmistamiseksi organisaatioita (esim. kansalaisjärjestöjä, toimiala- ja ammattijärjestöjä ja liikeyrityksiä) on pyydetty antamaan asiaankuuluvat tiedot itsestään rekisteröitymällä avoimuusrekisteriin. Samalla niiden on sitouduttava noudattamaan rekisterin sääntöjä.
  • Jos vastaat rekisteröidyn organisaation puolesta, ilmoita sen nimi ja osoite sekä tunnistenumero vastauksen ensimmäisellä sivulla. Vastauksesi katsotaan edustavan ko. organisaation kantaa.
  • Jos edustamasi organisaatio ei ole vielä rekisteröitynyt, voit rekisteröidäsen nyt.
    Palaa rekisteröitymisen jälkeen tälle sivulle ja osallistu kuulemiseen.
  • Rekisteröitymättömien organisaatioiden vastaukset julkaistaan erikseen.

Komissio pyytää organisaatioita, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan kuulemiseen, antamaan komissiolle ja suurelle yleisölle tarkempia tietoja siitä, ketä ja mitä etuja ne edustavat. Jos organisaatio päättää olla antamatta näitä tietoja, komission käytäntönä on, että kannanotot katsotaan henkilökohtaisiksi lausunnoiksi. (Kuulemismenettelyn vähimmäisvaatimukset, ks. KOM(2002) 704, ja komission tiedonanto Euroopan avoimuusaloitetta koskevan vihreän kirjan jatkotoimenpiteistä, ks. KOM(2007) 127, 21.3.2007).

Kuulemisasiakirja (kysely)

  • Kuulemisasiakirja (kysely) pdf - 66 KB [66 KB] English (en)

Yhteystiedot

Asiasta vastaava yksikköEuroopan komissio, yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto
Yksikkö H3 – EU:n satelliittinavigointiin liittyvät sovellukset ja kansainväliset asiat
SähköpostiENTR-EU-SAT-NAV-APPL-INTL-AFFAIRS@ec.europa.eu
PostiosoiteEuropean Commission, BREY 07/335 B-1049 Brussels

Katso vastaukset

Kuulemisen tulokset ja seuraavat vaiheet

Kaikki vastaukset ja tiivistelmäraportti niistä julkaistaan yritystoiminnan pääosaston verkkosivustolla.
Kuulemisessa saatujen vastausten ja kommenttien perusteella komissio määrittelee toimet, joita tarvitaan, jotta GNSS-sovellukset yleistyisivät markkinoilla mahdollisimman laajasti.

Viiteasiakirjat


  • Raportti: GNSS-sovelluksia koskevan toimintasuunnitelman uudet ensisijaiset alat ja mahdolliset toimet vuosiksi 2014–2018 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Esitys: GNSS-sovelluksia koskevan toimintasuunnitelman (2010–2013) täytäntöönpanon arviointi pdf - 377 KB [377 KB] English (en)

Jaa: FacebookGoogle+LinkedInLähetä sivu

Aseta sivu normaalikokoiselle fontilleKasvata fontin kokoa 200 prosentillaTulosta sivu