Veebisait on arhiveeritud (02/02/2015)
02/02/2015

Navigatsioonitee

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Satelliitnavigatsioon

ELi satelliitnavigatsiooni programmide (Galileo ja EGNOS) rakendusi käsitlev avalik konsultatsioon

See konsultatsioon on lõppenud

Valdkond

Ettevõtlus, tööstusalane konkurentsivõime, kosmos

Sihtrühm(ad)

Konsultatsioonist on oodatud osa võtma kodanikud, ettevõtjad ja organisatsioonid. Igaühte, kes otseselt või kaudselt kasutab või kavatseb kasutada GNSS teenuseid oma teenuste osutamisel või kaupade tootmisel või kellel on eriline huvi GNSS teenuste vastu, julgustatakse osalema käesolevas konsultatsioonis.

Konsultatsiooni kestus

Alates 22.04.2013 kuni 14.07.2013. See konsultatsioon on lõppenud

Konsultatsiooni eesmärk

Käesoleva konsultatsiooni eesmärk on saada teavet ja erinevaid seisukohti selle kohta, kuidas Euroopa Komisjon peaks maksimeerima ja tagama GNSS järelrakenduste, eelkõige Euroopa GNSS järelrakenduste kasutuselevõtmise turul.

Kuidas esitada oma seisukohti?

Teid kutsutakse üles esitama märkusi konsultatsioonidokumendis pdf - 66 KB [66 KB] English (en) tõstatatud küsimuste osas, saates oma vastuse e-posti aadressile, mis vastab teie organisatsiooni liigile.

Palun esitage oma vastused hiljemalt 14. juuliks 2013.

Oluline on tutvuda kõnealuse konsultatsiooni käigus kohaldatavate isikuandmete kaitse põhimõtetega, mis selgitavad, kuidas teie isikuandmeid ja vastuseid käsitletakse.

Läbipaistvuse huvides on organisatsioonidel (sealhulgas näiteks valitsusvälised organisatsioonid, kutseühingud ja äriettevõtted) palutud esitada asjakohane teave enda kohta, registreerudes läbipaistvusregistris ning nõustudes järgima selle käitumisjuhendit.
  • Kui olete registreeritud organisatsioon, märkige palun oma vastuse esimesele leheküljele oma organisatsiooni nimi ja aadress ning registri tunnusnumber. Teie vastust käsitletakse sellisel juhul kui teie organisatsiooni seisukohta.
  • Kui teie organisatsioon ei ole veel registreeritud, on teil võimalus praegu registreerida.
    Seejärel tulge tagasi käesolevale leheküljele ning saatke oma seisukohad registreeritud organisatsioonina.
  • Registreerimata organisatsioonide seisukohad avaldatakse eraldi.

Komisjon palub, et organisatsioonid, kes soovivad avaliku konsultatsiooni käigus oma arvamusi esitada, annaksid komisjonile ja üldsusele teavet selle kohta, keda ja mis seisukohti nad esindavad. Kui organisatsioon otsustab nimetatud teavet mitte esitada, siis näeb komisjoni tava ette, et esitatud seisukohti käsitatakse eraisiku arvamustena. (Konsulteerimisnõuded, vt KOM(2002) 704, ning Euroopa läbipaistvuse järelmeetmeid käsitlev teatis, vt KOM(2007) 127, 21.3.2007)

Vaadake konsultatsioonidokumenti (küsimustik)

  • Vaadake konsultatsioonidokumenti (küsimustik) pdf - 66 KB [66 KB] English (en)

Kontaktandmed

vastutav talitusEuroopa Komisjoni ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi
üksus H3 – ELi satelliitnavigatsiooni taotlused ja rahvusvahelised suhted
e-posti aadressENTR-EU-SAT-NAV-APPL-INTL-AFFAIRS@ec.europa.eu
postiaadressEuropean Commission, B100 07/335, BE-1049 Brussels

Vaadake vastuseid

Ei kohaldata

Konsultatsiooni tulemused ja edasised sammud

Kõik saadud vastused ning kokkuvõtlik aruanne saadud vastuste kohta avaldatakse ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi veebisaidil.
Tuginedes käesoleva avaliku konsultatsiooni vastustele määratleb komisjon täpsemalt lahendamist vajavad küsimused ning teeb järeldused meetmete kohta, mida tuleks võtta GNSS rakenduste kasutuselevõtmise maksimeerimiseks turul.

Viitedokumendid


  • Aruanne – uued esmatähtsad valdkonnad ja võimalikud meetmed GNSSi rakendusi käsitlevas tegevuskavas 2014–2018 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Esitlus – GNSSi rakendusi käsitleva tegevuskava 2010–2013 rakendamise hindamine pdf - 377 KB [377 KB] English (en)

Jaga: FacebookGoogle+LinkedInsaada sõbrale

Tavaline kirjasuurusKirjasuurus 200 %prindi see lehekülg