Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις 02/02/2015
02/02/2015

Διαδρομή πλοήγησης

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Πλοήγηση μέσω δορυφόρου

Δημόσια διαβούλευση για τις εφαρμογές των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (Galileo και EGNOS)

Η διαβούλευση αυτή έχει κλείσει

Τομέας πολιτικής

Επιχειρήσεις, Βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, Διάστημα

Ομάδες στόχοι

Όλοι οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί μπορούν να λάβουν μέρος στην παρούσα διαβούλευση. Καλούνται να συμμετάσχουν όσοι χρησιμοποιούν ή σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν, άμεσα ή έμμεσα, υπηρεσίες δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (GNSS) στην παροχή υπηρεσιών ή την παραγωγή αγαθών ή ενδιαφέρονται για τις υπηρεσίες GNSS.

Περίοδος διαβούλευσης

Από 22.04.2013 έως 14.07.2013. Η διαβούλευση αυτή έχει κλείσει

Στόχος της διαβούλευσης

Στόχος αυτής της δημόσιας διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν πληροφορίες και απόψεις σχετικά με το πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει την μεγαλύτερη δυνατή θετική ανταπόκριση της αγοράς στις εφαρμογές που προκύπτουν από το σύστημα GNSS, και ειδικότερα στις ευρωπαϊκές εφαρμογές αυτού του είδους.

Πώς να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας

Σας καλούμε να απαντήσετε στα ερωτήματα που περιέχει το έγγραφο διαβούλευσης pdf - 66 KB [66 KB] English (en) , στέλνοντας τις παρατηρήσεις σας σε μία από τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Θα πρέπει να δώσετε τις απαντήσεις σας σ' αυτή τη δημόσια διαβούλευση το αργότερο έως τις 14 Ιουλίου 2013.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαβάσετε την ειδική δήλωση περί απορρήτου που επισυνάπτεται στην παρούσα διαβούλευση, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις σας.

Για λόγους διαφάνειας, οι οργανισμοί (συμπεριλαμβανομένων, π.χ., των ΜΚΟ, των εμπορικών ενώσεων και των επιχειρήσεων) καλούνται να δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία τους καταχωριζόμενοι στο Μητρώο Διαφάνειας και αποδεχόμενοι τον σχετικό κώδικα δεοντολογίας.
  • Αν εκπροσωπείτε καταχωρισμένο οργανισμό, δηλώστε το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό μητρώου του στην πρώτη σελίδα της απάντησής σας. Έτσι, οι απαντήσεις σας θα θεωρηθεί ότι απηχούν τις απόψεις του οργανισμού σας.
  • Εάν ο οργανισμός σας δεν είναι καταχωρισμένος, έχετε τη δυνατότητα να τον καταχωρίσετε τώρα.
    Στη συνέχεια, επιστρέψτε σε αυτή τη σελίδα για να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας ως καταχωρισμένος πλέον οργανισμός.
  • Οι απαντήσεις που προέρχονται από μη καταχωρισμένους οργανισμούς δημοσιεύονται χωριστά.

Η Επιτροπή καλεί τους οργανισμούς που επιθυμούν να υποβάλουν σχόλια και παρατηρήσεις στο πλαίσιο δημόσιων διαβουλεύσεων να παρέχουν στην ίδια και στο κοινό κάθε πληροφορία σχετικά με το ποιον και τι εκπροσωπούν. Σύμφωνα με τη διακηρυγμένη πολιτική της Επιτροπής, αν ένας οργανισμός αποφασίσει να μην παράσχει τις πληροφορίες αυτές, οι παρατηρήσεις του θα θεωρηθούν ως ατομικές συνεισφορές. (Προδιαγραφές διαβουλεύσεων, βλέπε COM (2002) 704, και την ανακοίνωση σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής της Πράσινης Βίβλου "Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια", βλέπε COM (2007) 127 της 21/03/2007).

Δείτε το έγγραφο διαβούλευσης (ερωτηματολόγιο)

  • Δείτε το έγγραφο διαβούλευσης (ερωτηματολόγιο) pdf - 66 KB [66 KB] English (en)

Στοιχεία επικοινωνίας

αρμόδια υπηρεσίαΕυρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας,
Διοικητική μονάδα H3 — Εφαρμογές δορυφορικής πλοήγησης της ΕΕ και διεθνείς υποθέσεις
ηλεκτρονική διεύθυνσηENTR-EU-SAT-NAV-APPL-INTL-AFFAIRS@ec.europa.eu
ταχυδρομική διεύθυνσηΕυρωπαϊκή Επιτροπή, BREY 07/335 B-1049 Βρυξέλλες

Δείτε τις απαντήσεις

Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενα στάδια

Όλες οι απαντήσεις που θα λάβουμε θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο της ΓΔ Επιχειρήσεων μαζί με μια συνοπτική έκθεση που θα τις παρουσιάζει.
Με βάση τις πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν κατά τη δημόσια διαβούλευση, η Επιτροπή θα προσδιορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και θα εξαγάγει συμπεράσματα για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να μεγιστοποιηθεί η θετική ανταπόκριση της αγοράς στις εφαρμογές GNSS.

Έγγραφα αναφοράς


  • Έκθεση – Νέοι τομείς προτεραιότητας και πιθανά μέτρα στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τις εφαρμογές GNSS (2014-2018) pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Παρουσίαση – Αξιολόγηση της υλοποίησης του σχεδίου δράσης για τις εφαρμογές GNSS (2010-2013) pdf - 377 KB [377 KB] English (en)

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο

Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Εκτύπωση