Dette websted blev arkiveret den 02/02/2015
02/02/2015

Sti

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Satellitnavigation

Offentlig høring om applikationer baseret på EU's satellitnavigationsprogrammer (Galileo og Egnos)

Denne høring er nu afsluttet

Politikområde

Erhvervspolitik, konkurrence, rummet

Målgruppe(r)

Alle borgere, virksomheder og organisationer er velkomne til at deltage i denne høring. Alle, der direkte eller indirekte bruger eller har planer om at bruge GNSS-tjenester til at levere serviceydelser eller producere varer, eller som har særlig interesse i GNSS-tjenester, opfordres kraftigt til at deltage.

Høringsperiode

Fra 22.04.2013 til 14.07.2013. Denne høring er nu afsluttet.

Formål med høringen

Formålet med denne offentlige høring er at få idéer til og forskellige syn på, hvordan Europa-Kommissionen sikrer størst mulig markedsudbredelse af GNSS-applikationer, især de europæiske af slagsen.

Sådan afgiver du dit bidrag

Du bedes svare på spørgsmålene i høringsdokumentet pdf - 66 KB [66 KB] English (en) og sende dit bidrag til den e-mail-adresse, der svarer til din type organisation:

Send venligst dit bidrag til den offentlige høring senest den 14. juli 2013.

Det er vigtigt at læse den særlige databeskyttelseserklæring, der gælder for høringen. Den beskriver, hvordan dine personoplysninger og dit bidrag vil blive behandlet.

For at sikre åbenhed opfordres organisationer (f.eks. ngo'er, erhvervsorganisationer og virksomheder) til at give offentligheden den relevante information om sig selv ved at registrere sig i åbenhedsregistret og skrive under på registrets adfærdskodeks.
  • Hvis du er en registreret organisation, bedes du på bidragets første side angive organisationens navn og adresse samt registreringsnummeret. Dit bidrag vil blive anset for at repræsentere organisationens holdning.
  • Registrer organisationen nu, hvis den ikke allerede er registreret.
    Gå derefter tilbage til denne side og afgiv dit bidrag på vegne af en registreret organisation.
  • Svar fra organisationer, der ikke er registreret, vil blive offentliggjort særskilt.

Organisationer, der ønsker at indgive bemærkninger i forbindelse med offentlige høringer, bedes give Kommissionen og offentligheden information om, hvem og hvilke interesser de repræsenterer. Hvis en organisation ikke stiller denne information til rådighed, er det Kommissionens erklærede politik at offentliggøre bidraget som et individuelt bidrag. (Høringsstandarder, se KOM(2002) 704, og meddelelse om opfølgning af grønbogen om "et europæisk åbenhedsinitiativ", se KOM(2007) 127 af 21. marts 2007).

Se høringsdokumentet (spørgeskema)

  • Se høringsdokumentet (spørgeskema) pdf - 66 KB [66 KB] English (en)

Kontaktinformation

ansvarlig tjenestegrenEuropa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Erhvervspolitik
Kontor H3 – EU's satellitnavigationsprogrammer: anvendelser og internationale anliggender
e-mailENTR-EU-SAT-NAV-APPL-INTL-AFFAIRS@ec.europa.eu
postadresseEuropa-Kommissionen, BREY 07/335 B-1049 Bruxelles

Se bidragene

Resultater af høringen og næste skridt

Alle de bidrag, der kommer ind, vil blive offentliggjort på GD for Erhvervspolitiks hjemmeside sammen med en sammenfatning af de modtagne bidrag.
Kommissionen vil ud fra resultaterne af den offentlige høring danne sig et mere præcist billede af, hvilke spørgsmål der skal tages fat om, og hvordan man bedst sikrer GNSS-applikationer en større udbredelse på markedet.

Referencedokumenter


  • Rapport – Nye prioriterede områder og mulige tiltag i handlingsplanen vedrørende GNSS-applikationer 2014-2018 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Præsentation – Evaluering af gennemførelsen af handlingsplanen vedrørende GNSS-applikationer 2010-2013 pdf - 377 KB [377 KB] English (en)

Del: FacebookGoogle+LinkedInsend til en ven

Normal skriftstørrelseForstør skrift med 200 procentudskriv siden