Cesta

Družicová navigace

Veřejná konzultace o aplikacích evropských programů družicové navigace (Galileo a EGNOS)

Tato konzultace byla již ukončena

Oblast politiky

Podniky, konkurenceschopnost průmyslu, vesmír

Cílová skupina

Této konzultace se mohou zúčastnit občané, podniky a organizace. Zúčastnit by se měli všichni, kteří přímo či nepřímo využívají nebo hodlají využívat služeb GNSS při poskytování služeb či při výrobě zboží nebo pro které služby GNSS představují zvláštní zájem.

Trvání konzultace

Od 22.4.2013 do 14.7.2013.Tato konzultace byla již ukončena

Cíl konzultace

Cílem této veřejné konzultace je získat informace a široké spektrum názorů na to, jak by Evropská komise měla zajistit a maximalizovat zavádění aplikací návazných na GNSS a zejména pak aplikací návazných na evropské služby GNSS.

Jak zaslat příspěvek

Uvítáme váš komentář k otázkám formulovaným v souvisejícím dokumentu pdf - 66 KB [66 KB] English (en) – své příspěvky zasílejte prosím na příslušnou e-mailovou adresu, podle typu organizace:

Odpovědi můžete zasílat do 14. července 2013.

Zajímá-li Vás, jakým způsobem se bude zacházet s Vaším příspěvkem a osobními údaji, přečtěte si prosím prohlášení o ochraně soukromí platné pro tuto konzultaci.

V zájmu transparentnosti vyzývá Komise organizace (včetně například nevládních organizací, oborových sdružení a obchodních společností), aby se zaregistrovaly do rejstříku zástupců zájmových skupin, a poskytly tak údaje o sobě veřejnosti, a aby se zavázaly k dodržování příslušného kodexu chování.
  • Je-li vaše organizace již registrována, uveďte její název, adresu a registrační číslo na první straně vašeho příspěvku. Váš příspěvek pak bude považován za názor vaší organizace.
  • Pokud vaše organizace ještě není registrována, můžete ji zaregistrovat nyní.
    Po dokončení registrace se vraťte na tuto stránku a vložte svůj příspěvek jako registrovaná organizace.
  • Příspěvky neregistrovaných organizací budou zveřejněny odděleně.

Komise vyzývá organizace, které chtějí zasílat příspěvky v rámci konzultací s veřejností, aby jí a široké veřejnosti poskytly informace o tom, koho a co zastupují. Pokud se organizace rozhodne tyto informace neposkytnout, Komise podle zavedených postupů zařadí tyto příspěvky mezi příspěvky jednotlivců. (Pravidla pro konzultace – KOM(2002)704 a sdělení o opatřeních navazujících na Evropskou iniciativu pro transparentnost – KOM(2007)127 ze dne 21. 3. 2007).

Zobrazit podkladový dokument ke konzultaci (dotazník)

  • Zobrazit podkladový dokument ke konzultaci (dotazník) pdf - 66 KB [66 KB] English (en)

Kontaktní údaje

odpovědný útvarEuropean Commission, DG Enterprise and Industry,
Unit H3 – EU Satellite Navigation Applications and International Affairs
e-mailENTR-EU-SAT-NAV-APPL-INTL-AFFAIRS@ec.europa.eu
poštovní adresaEuropean Commission, BREY 07/335 B-1049 Brussels

Zobrazit příspěvky

Výsledky konzultace a další postup

Všechny došlé příspěvky budou zveřejněny na internetových stránkách Generálního ředitelství pro podnikání a rovněž v rámci souhrnné zprávy.
Na základě informací shromážděných veřejnou konzultací bude moci Komise lépe vyhodnotit aspekty, které je třeba řešit, a bude moci vyvodit závěry o opatřeních, jež je třeba přijmout v zájmu optimálního zavádění aplikací GNSS.

Referenční dokumenty


  • Zpráva – Nové prioritní oblasti a možná opatření v akčním plánu týkajícím se aplikací GNSS 2014–2018 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Prezentace – Zhodnocení plnění akčního plánu týkajícího se aplikací GNSS 2010–2013 pdf - 377 KB [377 KB] English (en)

Sdílet: FacebookGoogle+LinkedInPoslat tuto stránku přátelům

Zobrazit stránku s normální velikostí písmaZvětšit písmo o 200 %Vytisknout stránku