Този сайт бе архивиран на 02/02/2015
02/02/2015

Навигационна пътека

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Спътникова навигация

Обществена консултация относно приложенията на програмите на ЕС за сателитна навигация (Галилео и EGNOS)

Тази консултация вече приключи

Област на политиката

Предприятия, конкурентоспособност на промишлеността, космос

Целеви групи

Консултацията е отворена за всички граждани, предприятия и организации. Приканваме всеки, който пряко или непряко използва или възнамерява да използва услугите на глобалната навигационна спътникова система (ГНСС) за предоставяне на услуги или производство на стоки, или проявява особен интерес към услугите на тази система, да участва в консултацията.

Период на консултацията

От 22.4.2013 г. до 14.7.2013 г.Тази консултация вече приключи

Цел на консултацията

Целта на тази обществена консултация е да получи коментари и широк кръг мнения за начините, по които Европейската комисия следва да оптимизира и гарантира пазарната реализация на потребителските приложения на ГНСС и най-вече на европейските потребителски приложения на ГНСС.

Как да изпратите вашите коментари и предложения

Приканваме ви да изразите своето мнение по повдигнатите в документа за консултацията pdf - 66 KB [66 KB] English (en) въпроси, като изпратите вашите коментари на електронния адрес, предназначен за вашия тип организация:

Моля, изпратете вашите отговори на въпросите от обществената консултация най-късно до 14 юли 2013 г.

За информация относно обработката на личните данни, коментари и предложения е важно да прочетете специалната декларация за поверителност във връзка с допитването.

В интерес на прозрачността организациите (например неправителствени организации, търговски асоциации и търговски предприятия) се приканват да предоставят на обществеността информация за себе си, като се регистрират в Регистъра за прозрачност и се ангажират да спазват неговия Кодекс за поведение.
  • Ако представяте регистрирана организация, моля, посочете името и адреса на вашата организация и регистрационния номер на първата страница от вашия коментар. В този случай ще се счита, че отговорът ви представлява становището на вашата организация.
  • Ако вашата организация не е регистрирана, имате възможност да се регистрирате сега.
    След това се върнете на тази страница, за да изпратите коментара си от името на регистрирана организация.
  • Отговорите от организации, които не са регистрирани, ще бъдат публикувани отделно.

Комисията призовава организациите, които искат да изпратят коментари в контекста на публична консултация, да предоставят на нея и на обществеността подробна информация за това кого и какво представляват. Ако дадена организация реши да не предостави подобна информация, официалната политика на Комисията е да поставя нейните коментари в списъка с коментари на граждани. (Вижте „Стандарти за консултации“ (COM (2002) 704) и „Съобщение за последващите мерки по Европейската инициатива за прозрачност“ (COM (2007) 127 от 21.3.2007 г.).

Разглеждане на документа за консултация (въпросник)

  • Разглеждане на документа за консултация (въпросник) pdf - 66 KB [66 KB] English (en)

За контакт:

Отговорна служба:Европейска комисия, ГД „Предприятия и промишленост“,
Отдел H3 – Приложения и международни въпроси във връзка с програмите на ЕС за спътникова навигация
Електронна поща:ENTR-EU-SAT-NAV-APPL-INTL-AFFAIRS@ec.europa.eu
Пощенски адрес:European Commission, BREY 07/335 B-1049 Brussels

Преглед на коментарите

Резултати от консултацията и следващи стъпки

Всички получени коментари ще бъдат публикувани на уебсайта на ГД „Предприятия и промишленост“, както и обобщителен доклад с преглед на коментарите.
Въз основа на събраната по време на обществената консултация информация, Комисията ще определи по-точно въпросите, които следва да бъдат разгледани, и ще направи изводи относно набора от действия, които да бъдат предприети за оптимизиране на пазарната реализация на приложенията на ГНСС.

Референтен документ


  • Доклад – Нови приоритетни области и възможни действия в Плана за действие за приложенията на ГНСС 2014-2018 г. pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Презентация – Оценка на изпълнението на Плана за действие за приложенията на ГНСС 2010-2013 г. pdf - 377 KB [377 KB] English (en)

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел

Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаРазпечатайте страницта