Táto stránka bola uložená do archívu dňa 02/02/2015
02/02/2015

Navigačný riadok

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Medzinárodné záležitosti

Globálna orientácia

Jedným z kľúčových cieľov GR pre podnikanie a priemysel je prostredníctvom politík Komisie zabezpečiť vyššiu konkurencieschopnosť európskych podnikov, čím sa povzbudí hospodársky rast a vytvoria sa nové pracovné miesta.

Táto stratégia pre rast a zamestnanosť, Európa 2020, sa zameriava nielen smerom dovnútra na EÚ (s cieľom, aby sa Európa stala príťažlivejším miestom na život a prácu), ale má aj vonkajší rozmer: zabezpečiť, aby podniky v EÚ mohli prostredníctvom otvárania trhov a ďalšej liberalizácie obchodu spravodlivo súťažiť na globálnom trhu.

V záujme dosiahnutia týchto cieľov stanovuje Komisia rámec pre účinnejšiu medzinárodnú spoluprácu v oblasti regulácie a posilňuje synergiu medzi spoluprácou a stratégiou prístupu na trh.

GR pre podnikanie a priemysel úzko spolupracuje s ďalšími generálnymi riaditeľstvami Komisie, konkrétne s GR pre vonkajšie vzťahy , obchodEnglishfrançais a rozšírenie English (en) , s cieľom zabezpečiť, aby sa pri vypracovávaní celkovej politiky zohľadňovali aspekty podnikania a odbornosť.

Najdôležitejšie témy

  • Free Trade Agreements English (en)
  • EU-Egypt Task Force English (en)
  • EU-US High Level Working Group on Jobs and Growth English (en)
  • EU-USA - Transatlantic Economic Council English (en)
  • COSME Deutsch (de)English (en)français (fr)

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentvytlačiť túto stránku