Strona zarchiwizowana dnia 02/02/2015
02/02/2015

Ścieżka nawigacji

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Stosunki międzynarodowe

Globalny wymiar

Jednym z głównych celów DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu jest zapewnienie, by polityka Komisji czyniła przedsiębiorstwa europejskie bardziej konkurencyjnymi, stymulując w ten sposób wzrost gospordarczy i tworzenie nowych miejsc pracy.

Ta strategia na rzecz wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy, Europa 2020, nie tylko dotyczy spraw wewnętrznych UE (mając na celu zwiększenie atrakcyjności Europy jako miejsca zamieszkania i pracy), ale ma także wymiar zewnętrzny: zapewnienie, by firmy z UE były w stanie konkurować uczciwie na rynku globalnym dzięki otwarciu kolejnych rynków branżowych i dalszej liberalizacji handlu.

Aby osiągnąć te cele, Komisja ustanawia ramy dla bardziej wydajnej międzynarodowej współpracy regulacyjnej, wzmacniając efekty synergii między tą współpracą i strategią dostępu do rynku.

DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu współpracuje ściśle z innymi Dyrekcjami Generalnymi Komisji, a mianowicie z DG ds. Stosunków Zewnętrznych , HandluEnglishfrançais i Rozszerzenia English (en) , aby mieć pewność, że przy tworzeniu polityki ogólnej uwzględniane będą kwestie przedsiębiorczości i odnośna wiedza specjalistyczna.

Temat dnia

  • Free Trade Agreements English (en)
  • EU-Egypt Task Force English (en)
  • EU-US High Level Working Group on Jobs and Growth English (en)
  • EU-USA - Transatlantic Economic Council English (en)
  • COSME Deutsch (de)English (en)français (fr)

Udostępnij: FacebookGoogle+LinkedInWyślij tę stronę do znajomego

Ustaw normalny rozmiar czcionkiPowiększ rozmiar czcionki o 200%Drukuj