Mogħdija tan-navigazzjoni

Affarijiet Internazzjonali

Livell globali

Wieħed mill-objettivi prinċipali tad-DĠ għall-Intrapriża u l-Industrija huwa li dan jiżgura li l-politika tal-Kummissjoni tagħmel lill-intrapriżi Ewropej aktar kompetittivi, biex b'hekk jiġi stimolat it-tkabbir ekonomiku u jinħolqu aktar impjiegi.

Din l-istrateġija għat-tkabbir u l-impjiegi, Ewropa 2020, mhux biss tħares 'il gewwa lejn l-UE (bil-ħsieb li l-Ewropa ssir post aktar attraenti fejn wieħed jgħix u jaħdem), imma għandha wkoll dimensjoni esterna: biex tiżgura li l-kumpaniji tal-UE jistgħu jikkompetu b'mod ġust fis-suq globali, billi jinfetħu swieq u jkompli jiġi liberalizzat il-kummerċ.

Sabiex jintlaħqu dawn l-għanijiet, il-Kummissjoni qed tistabbilixxi qafas għal koperazzjoni regolatorja internazzjonali aktar effettiva, u b'hekk issaħħaħ is-sinerġija bejn din il-koperazzjoni u l-Istrateġija ta' Aċċess għas-Suq.

Id-DĠ għall-Intrapriża u l-Industrija jaħdem mill-qrib ma' DĠ oħrajn fil-Kummissjoni, partikolarment id-DĠ għal Relazzjonijiet Esterni , KummerċEnglishfrançais u Tkabbir English (en) , biex jiżgura li l-aspetti u l-ħila esperta tal-intrapriża jiġu kkunsidrati meta tkun qed tiġi mfassla l-politika globali.

Kontenut ewlieni

  • Free Trade Agreements English (en)
  • EU-Egypt Task Force English (en)
  • EU-US High Level Working Group on Jobs and Growth English (en)
  • EU-USA - Transatlantic Economic Council English (en)
  • COSME Deutsch (de)English (en)français (fr)

Aqsam: FacebookGoogle+LinkedInIbgħat din il-paġna lil sħabek

Ara l-paġna fid-daqs normali tagħhaKabbar id-daqs b'200 fil-mijaStampa din il-paġna