Šī vietne tika arhivēta (02/02/2015)
02/02/2015

Navigācijas ceļš

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Starptautiskās attiecības

Globālā virzība

Viens no Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta galvenajiem mērķiem ir gādāt, lai Komisijas politikas nodrošinātu Eiropas uzņēmumu konkurētspēju, tādējādi veicinot ekonomisko izaugsmi un radot jaunas darba vietas.

Šī izaugsmes un jaunu darba vietu radīšanas stratēģija, Eiropa 2020, gādā par situāciju ne tikai ES robežās (ar mērķi panākt, lai Eiropa kļūtu pievilcīgāka dzīvei un darbam), bet tai ir arī ārēja dimensija: nodrošināt ES uzņēmumu godīgu konkurētspēju globālajā tirgū, atverot tirgus un turpinot tirdzniecības liberalizācijas procesus.

Lai sasniegtu šos mērķus, Komisija veido normatīvu sistēmu efektīvākai regulatīvajai sadarbībai starptautiskā mērogā, nodrošinot šīs sadarbības un tirgus piekļuves stratēģijas sinerģiju.

Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts cieši sadarbojas ar citiem Komisijas ģenerāldirektorātiem, proti, ar Ārējo sakaru , TirdzniecībasEnglishfrançais un Paplašināšanās English (en) ģenerāldirektorātiem, lai nodrošinātu to, ka kopējās politikas veidošanas procesā tiktu ņemti vērā uzņēmējdarbības veids un kompetence.

Svarīgākie temati

  • Free Trade Agreements English (en)
  • EU-Egypt Task Force English (en)
  • EU-US High Level Working Group on Jobs and Growth English (en)
  • EU-USA - Transatlantic Economic Council English (en)
  • COSME Deutsch (de)English (en)français (fr)

Kopīgot: FacebookGoogle+LinkedInPārsūtīt šo lapu draugam

Atjaunot rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru par 200 %Izdrukāt šo lapu