Navigatsioonitee

Rahvusvahelised suhted

Maailma tasemele

Üks ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi põhieesmärke on tagada, et komisjoni poliitikad aitaksid parandada Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet, stimuleerides majanduskasvu ja töökohtade loomist.

See majanduskasvu- ja tööhõivestrateegia, Euroopa 2020, ei ole suunatud mitte ainult ELi sisesele tegevusele (eesmärgiga suurendada Euroopa atraktiivsust elu- ja töötamiskohana), vaid omab ka ELi-välist mõõdet: tagada ELi ettevõtete suutlikkus konkureerida maailmaturul võrdsetel alustel, avades turge ja liberaliseerides veelgi kaubandust.

Nende eesmärkide saavutamiseks kehtestab komisjon raamsüsteemi, et muuta tõhusamaks rahvusvahelist õigusloomet käsitlevat koostööd, tugevdades koostöö ja turulepääsu strateegia vahelist sünergiat.

Ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat teeb tihedat koostööd komisjoni teiste peadirektoraatidega, nimelt välissuhete , kaubanduseEnglishfrançais ja laienemise Deutsch (de) English (en) français (fr) peadirektoraatidega, tagamaks ettevõtluse aspektide ja sellealaste eriteadmiste arvessevõtmine üldise poliitika formuleerimisel.

Põhiteemad

  • Free Trade Agreements English (en)
  • EU-Egypt Task Force English (en)
  • EU-US High Level Working Group on Jobs and Growth English (en)
  • EU-USA - Transatlantic Economic Council English (en)
  • COSME Deutsch (de)English (en)français (fr)

Jaga: FacebookGoogle+LinkedInsaada sõbrale

Tavaline kirjasuurusKirjasuurus 200 %prindi see lehekülg