Διαδρομή πλοήγησης

Διεθνή ζητήματα

Παγκόσμια προοπτική

Ένας από τους κυριότερους στόχους της ΓΔ Επιχειρήσεις και Βιομηχανία είναι να εξασφαλίσει ότι οι πολιτικές της Επιτροπής θα καταστήσουν πιο ανταγωνιστικές τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ενισχύοντας έτσι την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας.

Αυτή η στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση, Η Ευρώπη 2020, δεν αφορά μόνο το εσωτερικό της ΕΕ (ώστε να γίνει η Ευρώπη ένας πιο ελκυστικός τόπος διαβίωσης και εργασίας) αλλά έχει και μια εξωτερική διάσταση: αντικείμενό της είναι να εξασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις από την ΕΕ μπορούν να ανταγωνιστούν θεμιτά άλλες εταιρείες στην παγκόσμια αγορά με το άνοιγμα των αγορών και την περαιτέρω ελευθέρωση του εμπορίου.

Προκειμένου να επιτύχει τους στόχους αυτούς, η Επιτροπή θεσπίζει ένα πλαίσιο για πιο αποτελεσματική διεθνή ρυθμιστική συνεργασία, ενισχύοντας τη συνεργία ανάμεσα σε αυτήν τη συνεργασία και τη στρατηγική πρόσβασης στην αγορά.

Η ΓΔ Επιχειρήσεις και Βιομηχανία συνεργάζεται στενά με άλλες ΓΔ της Επιτροπής, συγκεκριμένα τις ΓΔ Εξωτερικές Σχέσεις , ΕμπόριοEnglishfrançais και Διεύρυνση, ώστε να εξασφαλίσει ότι κατά τη διατύπωση της συνολικής πολιτικής λαμβάνονται υπόψη ζητήματα και τεχνογνωσία που αφορούν τις επιχειρήσεις.

Κυριότερα θέματα

  • Free Trade Agreements English (en)
  • EU-Egypt Task Force English (en)
  • EU-US High Level Working Group on Jobs and Growth English (en)
  • EU-USA - Transatlantic Economic Council English (en)
  • COSME Deutsch (de)English (en)français (fr)

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο

Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Εκτύπωση