Cesta

Mezinárodní události

Orientace na celý svět

Jednou z klíčových priorit generálního ředitelství pro podniky a průmysl je podpora takových politik Komise, které budou směřovat k vyšší konkurenceschopnosti evropských podniků, a tím stimulovat ekonomický růst a vytvářet větší počet pracovních míst.

Tato strategie pro růst a zaměstnanost, Evropa 2020, se nedívá jen směrem do EU (s cílem proměnit Evropu v přitažlivé místo k bydlení a práci), ale má také svůj vnější rozměr: zajišťuje, aby mohly firmy v Evropské unii poctivě konkurovat na celosvětové úrovni otevíráním trhů a další liberalizací obchodu.

K dosažení těchto cílů Komise vytvořila rámec pro účinnější mezinárodní spolupráci v oblasti regulace a posiluje součinnost mezi touto spoluprací a strategií pro přístup na trh.

GŘ pro podniky a průmysl úzce spolupracuje s ostatními generálními ředitelstvími v Komisi, konkrétně s GŘ pro vnější vztahy , obchodEnglishfrançais a rozšíření Deutsch (de) English (en) français (fr) , aby bylo zajištěno, že se při formulování celkové politiky berou v úvahu aspekty podnikání a odborné znalosti.

Hlavní témata

  • Free Trade Agreements English (en)
  • EU-Egypt Task Force English (en)
  • EU-US High Level Working Group on Jobs and Growth English (en)
  • EU-USA - Transatlantic Economic Council English (en)
  • COSME Deutsch (de)English (en)français (fr)

Sdílet: FacebookGoogle+LinkedInPoslat tuto stránku přátelům

Zobrazit stránku s normální velikostí písmaZvětšit písmo o 200 %Vytisknout stránku