Този сайт бе архивиран на 02/02/2015
02/02/2015

Навигационна пътека

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Международни отношения

Глобализация

Една от основните цели на ГД "Предприятия и промишленост" е да гарантира, че политиките на Комисията помагат на европейските предприятия да бъдат по-конкурентноспособни и по този начин стимулират икономическия растеж и създаването на повече работни места.

Стратегията за растеж и работни места, Европа 2020, е насочена не само към ЕС (с цел да направи Европа по-привлекателно място за живеене и работа), но също така има външно измерение: да гарантира, че фирмите от ЕС могат да се конкурират справедливо на световния пазар чрез откриване на нови пазари и либерализиране на търговията в още по-голяма степен.

За да постигне тези цели, Комисията създава рамка за по-ефективно международно регулаторно сътрудничество, засилвайки синергията между това сътрудничество и Стратегията за достъп до пазари.

ГД "Предприятия и промишленост" работи в тясно сътрудничество с другите генерални дирекции на Комисията, а именно с ГД "Външни отношения" , ГД "Търговия"Englishfrançais и ГД "Разширяване" English (en) , за да гарантира, че становищата и експертното мнение на предприятията се вземат под внимание при формулиране на цялостната политика.

Основно съдържание

  • Free Trade Agreements English (en)
  • EU-Egypt Task Force English (en)
  • EU-US High Level Working Group on Jobs and Growth English (en)
  • EU-USA - Transatlantic Economic Council English (en)
  • COSME Deutsch (de)English (en)français (fr)

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел

Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаРазпечатайте страницта