Навигационна пътека

Международни отношения

Глобализация

Една от основните цели на ГД "Предприятия и промишленост" е да гарантира, че политиките на Комисията помагат на европейските предприятия да бъдат по-конкурентноспособни и по този начин стимулират икономическия растеж и създаването на повече работни места.

Стратегията за растеж и работни места, Европа 2020, е насочена не само към ЕС (с цел да направи Европа по-привлекателно място за живеене и работа), но също така има външно измерение: да гарантира, че фирмите от ЕС могат да се конкурират справедливо на световния пазар чрез откриване на нови пазари и либерализиране на търговията в още по-голяма степен.

За да постигне тези цели, Комисията създава рамка за по-ефективно международно регулаторно сътрудничество, засилвайки синергията между това сътрудничество и Стратегията за достъп до пазари.

ГД "Предприятия и промишленост" работи в тясно сътрудничество с другите генерални дирекции на Комисията, а именно с ГД "Външни отношения" , ГД "Търговия"Englishfrançais и ГД "Разширяване" English (en) , за да гарантира, че становищата и експертното мнение на предприятията се вземат под внимание при формулиране на цялостната политика.

Основно съдържание

  • Free Trade Agreements English (en)
  • EU-Egypt Task Force English (en)
  • EU-US High Level Working Group on Jobs and Growth English (en)
  • EU-USA - Transatlantic Economic Council English (en)
  • COSME Deutsch (de)English (en)français (fr)

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел

Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаРазпечатайте страницта