This site has been archived on 02/02/2015
02/02/2015

Cosán nascleanúna

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Nuáil thionsclaíoch

An Dara Comórtas sa Nuálaíocht Shóisialta Eorpach

Tá clabhsúr curtha ar an Dara Comórtas Eorpach sa Nuálaíocht Shóisialta ón 11 Nollaig 2013. Féach liosta na mbuaiteoirí.

Mar chuid den chomórtas, a seoladh i gcuimhne ar Diogo Vasconcelos, iarrtar ar Eorpaigh smaoineamh ar réitigh nua chun an dífhostaíocht agus drochéifeachtaí na dífhostaíochta sin ar an ngeilleagar agus ar an tsochaí a laghdú anois agus amach anseo. Rud inmhianaithe atá sa nuálaíocht shóisialta ar ndóigh ach rud riachtanach í freisin.

Is cuma mura bhfuil an t-infheisteoir cuí do do smaointe aimsithe agat go fóill. Is féidir linn cuidiú leat chun do thionscadal a thabhairt i gcrann mar chuid dár nAcadamh um an Nuálaíocht Shóisialta. Tabharfar tacaíocht airgeadais ar fiú EUR 30,000 do na trí thionscadal bhuacacha.

Agus ní hé sin a dheireadh! Deir buaiteoirí an chéad chomórtais gur thug an Comórtas deis dóibh smaoineamh den scoth a fhorbairt, a gcuid oibre a dhaingniú agus, an meall is mó ar deireadh, bhí siad ábalta a réiteach a chur ar fáil do phobal mór.

Má tá smaointe maithe agat, cad chuige nach roinnfeá iad? Mar a dúirt duine de na buaiteoirí: "Má tá smaoineamh agat, tabhair faoina chur i ngníomh agus tapaigh an deis seo. D'fhéadfadh a leithéid tarlú duitse. D'fhéadfadh an bua a bheith agatsa."

Páirtigh: FacebookGoogle+LinkedInCuir an leathanach seo chuig cara

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentClóigh an leathanach seo