Denna webbplats arkiverades den 02/02/2015
02/02/2015

Sökväg

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Industriell konkurrenskraft

Den europeiska industrin bidrar till produktion, sysselsättning, innovation och export och är sammanlänkad med tjänstebranschen. Många tjänstesektorer som transporter, vård och informations- och kommunikationsteknik (IKT) är beroende av att en konkurrenskraftig industri producerar den utrustning och maskinvara som används inom dessa sektorer.

Den europeiska industrins exportresultat är i hög grad beroende av dess konkurrenskraft, som påverkas av företagsklimatet, vilket i sin tur skapas genom regelverket både på nationell och europeisk nivå, däribland

  • inrättandet av en inre marknadEnglishDeutschfrançais ,
  • en mycket effektiv konkurrenspolitik,
  • en industripolitik English (en) som ger industrin möjligheter att genomföra nödvändiga anpassningsprocesser.

För att man ska kunna förse kunderna med nya lösningar och ligga i framkant när det gäller innovationer krävs att man skyddar därmed sammanhängande immateriella rättigheter, som tjänar som incitament till att investera i produkt- och processinnovationer.

EU:s industri har drabbats hårt av den aktuella ekonomiska krisen English (en) , som blottlagt ett antal strukturella svagheter. Industrin måste, tillsammans med offentliga myndigheter, på ett politiskt och socialt acceptabelt sätt vidta nödvändiga strukturella anpassningsåtgärder.

Andra mer långsiktiga utmaningar som kvarstår på den politiska agendan är

Viktigaste ämnen

  • Europe 2020: An Industrial Policy for the Globalisation Era English (en)
  • European Competitiveness Report English (en)
  • Monitoring progress in the Member States English (en)
  • Competitiveness analysis English (en)
  • Survey of the EU local and regional authorities on the Europe 2020 "An Industrial Policy for the Globalisation Era" Flagship Initiative English (en)

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän

Normal textstorlekÖka textstorlek med 200 procentSkriv ut denna sida