Navigačný riadok

Konkurencieschopnosť priemyslu

Európsky priemysel sa podieľa na výrobe, tvorbe pracovných miest, inováciách a vývoze, pričom je vzájomne prepojený so sektorom služieb. Mnoho činností v sektore služieb [napríklad doprava, zdravotníctvo a informačné a komunikačné technológie (IKT)] však môže závisieť od konkurencieschopného priemyslu, ktorý vyrába prístroje a technické zariadenia používané v sektore služieb.

Za výkonnosť európskeho priemyslu z hľadiska exportu možno vďačiť najmä jeho konkurencieschopnosti, ktorú ovplyvňuje podnikateľské prostredie vytvárané regulačným rámcom, a to na úrovni členských štátov aj EÚ:

  • vytvorenie jednotného trhuEnglishDeutschfrançais ;
  • veľmi účinná politika hospodárskej súťaže;
  • priemyselná politika English (en) , ktorá umožňuje priemyslu podstúpiť potrebné adaptačné procesy.

Poskytovanie nových riešení pre zákazníkov a zotrvanie na vedúcich pozíciách v oblasti inovácií si vyžaduje ochranu súvisiaceho duševného vlastníctva, ktorá je podnetom na investovanie do inovácie produktov a procesov.

Na priemysel EÚ má značný vplyv súčasná hospodárska kríza English (en) , ktorá odhalila množstvo štrukturálnych nedostatkov. Spolu s orgánmi verejnej správy musia priemyselné odvetvia vykonať potrebné štrukturálne úpravy, a to politicky a sociálne prijateľným spôsobom.

Niektoré dlhodobé náročné otázky ostali v programe politiky:

Najdôležitejšie témy

  • Europe 2020: An Industrial Policy for the Globalisation Era English (en)
  • European Competitiveness Report English (en)
  • Monitoring progress in the Member States English (en)
  • Competitiveness analysis English (en)
  • Survey of the EU local and regional authorities on the Europe 2020 "An Industrial Policy for the Globalisation Era" Flagship Initiative English (en)

Podujatia

Ďalšie publikácieRSS

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentvytlačiť túto stránku