Навигационна пътека

Промишлена конкурентноспособност

Европейската промишленост допринася за производството, работните места, иновациите и износа и е взаимосвързана със сектора на услугите. В действителност много услуги като транспорт, здравеопазване, информационни и комуникационни технологии (ИКТ), разчитат на конкурентноспособна промишленост за производството на използваните от тях машини и оборудване.

Показателите на европейската промишленост от гледна точка на износа се дължат в голяма степен на нейната конкурентноспособност, повлияна от бизнес средата, която на свой ред е създадена от регулаторната рамка на национално и европейско равнище:

  • създаване на единен пазарEnglishDeutschfrançais
  • изключително ефективна политика на конкуренция
  • промишлена политика English (en) позволяваща на промишлеността да претърпи необходимите процеси на приспособяване.

Осигуряването на нови решения за клиентите и запазването на водещата позиция в иновациите изискват защита на свързаната с тях интелектуална собственост, която играе ролята на стимул за инвестиране в иновациите на продуктите и процесите.

Промишлеността на ЕС е сериозно засегната от настоящата икономическа криза English (en) , разкриваща редица структурни недостатъци. Промишлеността,съвместно с държавнитее власти, трябва да предприеме необходимите структурни реформи по политически и социално приемлив начин.

Редица други дългосрочни предизвикателства са част от политическата програма:

Основно съдържание

  • Europe 2020: An Industrial Policy for the Globalisation Era English (en)
  • European Competitiveness Report English (en)
  • Monitoring progress in the Member States English (en)
  • Competitiveness analysis English (en)
  • Survey of the EU local and regional authorities on the Europe 2020 "An Industrial Policy for the Globalisation Era" Flagship Initiative English (en)

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел

Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаРазпечатайте страницта