Ta spletna stran je bila arhivirana (02/02/2015)
02/02/2015

Navigacijska pot

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Dostop do financiranja

navodila po korakih

Izbira svetovalcev

Vaši svetovalci bodo imeli ključno vlogo v celotnem postopku uvrstitve podjetja na borzo in v življenju družbe po njej.

 • Finančni svetovalci

Finančni svetovalci vaše družbe bodo najpomembnejši svetovalci, ki vam bodo pomagali pri pripravi na prvo javno prodajo. Njihove odgovornosti vključujejo:

 • usklajevanje v postopku vložitve zahteve za uvrstitev na borzo;
 • pravočasno in cenovno ustrezno pripravo prospekta ali drugega informativnega dokumenta v skladu s pravili ustreznega večstranskega sistema trgovanja (dokument o uvrstitvi) in druge potrebne dokumentacije;
 • pomoč pri zagotavljanju, da so izpolnjene vse predpisane zahteve glede uvrstitve vaših delnic na borzo ter
 • povezovanje z ustreznimi regulatorji in vašo izbrano borzo.

Sodelovanje s finančnim svetovalcem družbe ni zakonska zahteva EU, lahko pa je to lokalna zahteva v nekaterih državah članicah.

 • Borzni posredniki

Borzni posredniki vam bodo pomagali usklajevati zbiranje sredstev, ki bo morda potrebno ob uvrstitvi družbe na borzo ali ko bo družba na trgu.

Med zbiranjem sredstev bodo posredniki:

 • usklajevali predstavitve za vlagatelje;
 • vodili pogajanja glede ocene vrednosti delnic vaše družbe in
 • zbirali lastniški kapital.

Po uvrstitvi v trgovanje bo borzni posrednik sodeloval z vami in vam pomagal zagotoviti:

 • trgovanje z delnicami vaše družbe in
 • najvišjo možno raven cene delnic glede na uspešnost vaše družbe.

Veliko finančnih svetovalcev družbe (glej zgoraj) opravlja tudi dejavnosti borznega posrednika družbe.

 • Računovodje

Glavne naloge računovodij so:

 • preučiti in preveriti preteklo finančno uspešnost vaše družbe in
 • zagotoviti pomoč pri izračunu višine sredstev, ki jih družba potrebuje, da bi izpolnila svoje cilje, pri čemer se uporabijo finančni modeli.

Računovodski izkazi, ki so vključeni v uradne dokumente in naslednja redna finančna poročila, morajo biti skladni z računovodskimi standardi. Računovodje bodo za uvrstitev na organizirani trg in v nekatere večstranske sisteme trgovanja vaša finančna poročila, ki temeljijo na lokalnih splošno sprejetih računovodskih načelih, uskladili z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), kot določa zakonodaja EU.

 • Pravniki

Pravniki vam bodo pomagali:

 • pripraviti celovito poročilo o skrbnem pregledu pravnih vidikov vaše družbe ter njenega poslovanja, pogodb in premoženja;
 • pripraviti druge dokumente, ki jih boste morda potrebovali, kot so pogodbe o zaposlitvi in načrti podeljevanja delniških opcij; pripraviti in/ali preveriti prospekt/dokument o uvrstitvi ter
 • zagotoviti, da izpolnjujete predpise in zahteve glede upravljanja družb v zvezi z uvrstitvijo družbe na borzo.
 • Osebe, pristojne za centralni register

Naloge oseb, pristojnih za centralni register, vključujejo:

 • zagotovitev, da centralni register vsebuje natančne podatke o kupcih in prodajalcih delnic med postopkom prve javne prodaje in po uvrstitvi družbe na borzo.

Osebe, pristojne za centralni register, so pogosto zadolžene zlasti za:

 • pošiljanje sporočil delničarjem, vključno z letnimi poročili in obvestili o skupščinah delničarjev.

Drugi svetovalci:

 • Odnosi z javnostjo na področju financ/odnosi z vlagatelji

Svetovalec za odnose z javnostjo oz. svetovalec za odnose z vlagatelji bo prispeval k:

 • povečanju prepoznavnosti vaše družbe med različnimi poslovnimi in finančnimi skupinami, vključno s poslovnimi mediji, analitiki in vlagatelji, ter
 • k promoviranju vaše družbe pri delničarjih.

Sodelujete lahko s svetovalcem, ki opravlja obe vlogi.

Tak svetovalec lahko pripravi politiko obveščanja za vašo družbo, vključno s:

 • smernicami za pripravo in razširjanje informacij, kot so: sporočila za javnost, publikacije in objave, spletna mesta ter dokumenti za obvladovanje kriznih razmer, v katerih so obravnavane govorice in uhajanje informacij;
  • usposabljanjem direktorjev za odnose z mediji in
  • imenovanjem ustreznega tiskovnega predstavnika.

Če vas zanimajo najboljše prakse odnosov z vlagatelji za javne družbe, na svoji borzi preverite, katero je ustrezno združenje v vaši državi. Obiščete lahko tudi spletno mesto svetovne mreže za odnose z vlagatelji.

 • Specializirane tiskarne

Končno različico prospekta/dokumenta o uvrstitvi pogosto natisnejo tiskarne, specializirane za tiskanje občutljivih finančnih dokumentov.

Izkušnje podjetja

„Naše svetovalce smo izbrali v dveh fazah. Najprej smo jih izbrali na podlagi osebnih priporočil ali predhodnega poslovnega sodelovanja. Nato smo z njimi opravili razgovor, jih vprašali, kako bi uresničili naša pričakovanja, ter jih prosili, naj nam zaupajo svoje razmišljanje in vizijo glede postopka in rezultatov.“

Gobind Sahney, predsednik uprave in glavni izvršni direktor družbe Stratmin Global Resources plc, britanske družbe za proizvodnjo in uporabo grafita, ki je uvrščena na trg AIM Londonske borze.

Povej naprej: FacebookGoogle+LinkedInpošlji prijatelju

Normalna velikost črkPovečaj črke za 200 odstotkovnatisni stran