Naršymo kelias

Galimybė gauti finansavimą

Pradinis viešas akcijų platinimas. Etapai

Patarėjų pasirinkimas

Patarėjai yra itin naudingi viso viešo akcijų platinimo proceso metu ir vėliau, pradėjus prekiauti bendrovės akcijomis biržoje.

 • Bendrovės finansų patarėjai

Bendrovės finansų patarėjai yra svarbiausi patarėjai, padėsiantys pasirengti pradiniam viešam akcijų platinimui. Jie atsakingi už:

 • įtraukimo į biržos prekybos sąrašus paraiškos koordinavimą;
 • prospekto ar kito informacinio dokumento, atitinkančio susijusios daugiašalės prekybos sistemos taisykles (leidimo prekiauti dokumentas), ir kitų būtinų dokumentų parengimą laiku ir už užmokestį;
 • pagalbą užtikrinant, kad būtų įgyvendinti visi teisės aktų reikalavimai, susiję su akcijų įtraukimu į biržos prekybos sąrašus;
 • bendradarbiavimą su atitinkamomis reguliavimo institucijomis ir pasirinkta birža.

Turėti bendrovės finansų patarėją nėra oficialius ES reikalavimas, tačiau to reikalauti gali kai kurios valstybės narės.

 • Bendrovės brokeriai

Brokeriai padeda koordinuoti lėšų rinkimą, kurį vykdo į biržos sąrašus įtraukiama arba jau įtraukta bendrovė.

Renkant lėšas jie:

 • koordinuoja investuotojų pristatymus;
 • tariasi dėl bendrovės akcijų vertės nustatymo ir
 • didina akcinį kapitalą.

Leidus bendrovei prekiauti biržoje, brokeris:

 • padeda užtikrinti, kad bendrovės akcijomis būtų prekiaujama ir kad
 • akcijos kaina būtų geriausia įmanoma kaina, atsižvelgiant į bendrovės rezultatus.

Daugelis bendrovių finansų patarėjų (žr. pirmiau) taip pat atlieka brokerių funkciją.

 • Buhalteriai

Pagrindinės buhalterių užduotys yra:

 • išnagrinėti ir patikrinti bendrovės ankstesnės finansinės veiklos rezultatus ir
 • naudojant finansinius modelius padėti apskaičiuoti, kiek lėšų bendrovė turi surinkti, kad įgyvendintų savo tikslus.

Į oficialius dokumentus įtrauktos finansinės pažymos ir vėlesnės periodiškai rengiamos finansinės ataskaitos turi atitikti apskaitos standartus. Kad būtų galima pradėti platinti akcijas reguliuojamoje rinkoje ir tam tikroje daugiašalėje prekybos sistemoje, buhalteris turi pritaikyti vietos bendraisiais apskaitos principais pagrįstas bendrovės sąskaitas prie tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, kaip nurodyta ES teisės aktuose.

 • Teisininkai

Teisininkai padeda:

 • parengti visą išsamaus patikrinimo ataskaitą dėl bendrovės ir jos veiklos teisinių aspektų, sutarčių ir nuosavybės;
 • parengti kitus dokumentus, kurių gali prireikti, pvz., darbo sutartis ir akcijų opciono planus; padeda parengti ir (arba) patikrinti prospektą arba leidimo prekiauti dokumentą ir
 • užtikrinti, kad bendrovė laikytųsi pradinio viešo akcijų platinimo taisyklių ir jai taikomų valdymo reikalavimų.
 • Registratoriai

Registratoriai:

 • užtikrina, kad bendrovės narių registre būtų tiksliai nurodyti akcijų pirkėjai ir pardavėjai tiek pradinio viešo akcijų platinimo metu, tiek bendrovei tapus akcine.

Registratorių pagrindinė užduotis dažnai yra:

 • bendravimas su akcininkais, įskaitant metinių ataskaitų ir pranešimų apie akcininkų susirinkimus siuntimą.

Kiti patarėjai:

 • Finansų srities viešųjų ryšių ir ryšių su investuotojais patarėjai

Finansų srities viešųjų ryšių patarėjai padeda:

 • didinti bendrovės matomumą tarp kitų bendrovių ir finansų sektoriaus grupių, įskaitant verslo žiniasklaidą, analitikus ir investuotojų bendruomenę,
 • ryšių su investuotojais patarėjai padeda reklamuoti bendrovę jos akcininkams.

Vienas patarėjas gali imtis abiejų minėtų užduočių.

Toks patarėjas gali formuoti bendrovės informavimo politiką:

 • parengti informacijos parengimo ir sklaidos gaires, susijusias su:

pranešimais spaudai, skelbimais ir pranešimais, interneto svetainėmis ir krizės valdymo dokumentais, kuriais atsakoma į gandus ir informacijos nutekėjimą;

 • rengti žiniasklaidos srities mokymus, skirtus direktoriams, ir
 • paskirti tinkamą atstovą spaudai.

Gerosios patirties pavyzdžių apie biržinių bendrovių ryšius su investuotojais rasite susijusioje asociacijoje, apie kurią informacijos galite gauti savo biržoje. Taip pat informacijos galite rasti Visuotiniame ryšių su investuotojais tinkle.

 • Saugiosios spaustuvės

Galutinių prospekto ir (arba) leidimo prekiauti dokumento versijų spausdinimas dažnai patikimas įmonėms, kurių specializacija – saugus finansiškai svarbių dokumentų spausdinimas.

Patirtis

„Patarėjų atranką vykdėme dviem etapais. Visų pirma juos atrinkome atsižvelgdami į asmenines rekomendacijas arba ankstesnę jų darbo patirtį. Po to kandidatus pakvietėme į pokalbį ir paklausėme, kaip jie išpildytų mūsų lūkesčius. Paprašėme pasidalinti savo idėjomis ir vizija apie visą procesą ir rezultatus.“

Gobind Sahney, Didžiosios Britanijos grafito gamybos ir tyrimų bendrovės „Stratmin Global Resources plc“, įtrauktos į Londono vertybinių popierių biržos sąrašus, pirmininkas ir vykdomasis direktorius

Siųsti draugams: FacebookGoogle+LinkedInSiųsti šio tinklalapio nuorodą

Nustatyti įprastinį šrifto dydį Padidinti šriftą 200 procentųSpausdinti šį tinklalapį