Ši tinklavietė buvo archyvuota 02/02/2015
02/02/2015

Naršymo kelias

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Galimybė gauti finansavimą

Biržos

Daugiau informacijos apie ES reguliuojamas rinkas ir daugiašales prekybos sistemas galite rasti duomenų bazėje.

a) Su rinka susiję reikalavimai

Paraiškoms dėl bendrovių įtraukimo į ES reguliuojamų rinkų biržų sąrašus taikomos bendros pagrindinės taisyklės. Tos taisyklės susijusios su:

 • prospekto, kurį turi patvirtinti nacionalinė reguliavimo institucija, parengimu;
 • informacijos atskleidimo principų laikymusi ir
 • finansinių ataskaitų teikimu.

Tačiau įvairiose ES valstybėse narėse nustatyti papildomi reikalavimai bendrovėms, siekiančioms prekiauti reguliuojamoje rinkoje, gali būti skirtingi.Be to, įtraukimo į prekybos daugiašalėje prekybos sistemoje sąrašus reikalavimai gali būti nevienodi tos pačios valstybės narės skirtingose rinkose.

b) Nacionalinės teisės aktai

Kiekviena birža nustato taisykles, kuriomis reglamentuojama jos organizacija ir struktūra.

Reguliavimo organai paprastai yra nacionalinės finansų priežiūros institucijos arba nacionalinės reguliavimo institucijos.

Nors taisyklės kiekvienoje valstybėje narėje skiriasi, jomis bendrai siekiama:

 • padidinti rinkos vientisumą ir apsaugoti investuotojus;
 • užkirsti kelią sukčiavimui ar manipuliacijoms ir
 • užtikrinti, kad biržinėms bendrovėms būtų nustatyti tie patys:
  • finansinės atitikties reikalavimai;
  • bendrovių valdymo reikalavimai;
  • įtraukimo į biržos sąrašus standartai ir kt.

Be to, Europos rinkose veikla vykdoma atsižvelgiant į ES teisės aktus, kaip antai Finansinių priemonių rinkų direktyvą, kurioje nustatytos taisyklės, susijusios su reguliuojamomis rinkomis ir daugiašalėmis prekybos sistemomis.

c) Išbraukimo iš biržos sąrašo taisyklės

Kas nutinka, jei įtraukus bendrovę į biržos sąrašus pakinta aplinkybės?

Ar biržinės bendrovės statusas gali būti pakeistas?

Bendrovė gali pageidauti būti išbraukta iš biržos sąrašų, kad galėtų būti įtraukta į kitos biržos sąrašus arba kad galėtų vėl tapti privačia bendrove.

Bendrovę iš biržos sąrašų gali išbraukti ir biržos operatorius, jei ji nesilaiko ES teisės aktuose arba atitinkamos biržos nustatytų įsipareigojimų ir standartų.

Biržos nustatyti reikalavimai skirti užtikrinti investuotojus, kad bendrovės patikimumas vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu yra didelis. Paprastai jie apima:

 • rinkos kapitalizaciją,
 • laisvą akcijų platinimą (vidutiniškai bent 10 proc. akcijų),
 • mažiausią akcijų nominaliąją vertę ir
 • metinį biržos mokestį.

Išbraukimo iš biržos sąrašų taisyklės įvairiose šalyse yra skirtingos, tačiau kai kuriais atvejais jomis reikalaujama gauti akcininkų pritarimą visuotiniame susirinkime arba taikyti įmonių perėmimo taisykles.

d) Nacionalinės organizacijos, atstovaujančios biržinėms bendrovėms Europos Sąjungoje

ES yra organizacijų, kurios atstovauja biržinių bendrovių interesams. Šios organizacijos gali suteikti papildomos informacijos ir duoti praktinių patarimų apie biržines bendroves toje šalyje, kurioje vykdo savo veiklą.

Taip pat egzistuoja emitentams Europoje atstovaujanti organizacija: Europos emitentai. Galite tapti dviejų organizacijų – jūsų šalies ir Europos emitentams atstovaujančios organizacijos – nariu.

Europos vertybinių popierių biržų federacija (VPBF) organizuoja vertybinių popierių mainus ir atstovauja biržų interesams. Daugiau informacijos rasite VPBF svetainėje.

Praktiniai patarimai – patirtimi dalijasi biržinės bendrovės

„Mažai bendrovei, kuri ruošiasi pirmą kartą platinti savo akcijas, patartume labai gerai apsvarstyti visus „už ir prieš“, pateikti investuotojams išsamios informacijos apie kapitalą ir tinkamai įvertinti tam reikalingą laiką. O išplatinus akcijas – palaikyti ryšius su investuotojais ir spauda.“

Dr. Thomas Berger, „KTG Energie AG“, Vokietijos bendrovės, besispecializuojančios ekologiškos energijos gamyboje ir įtrauktos į Frankfurto biržos segmento „Entry Standard“ (daugiašalės prekybos sistema) sąrašus, vykdomasis direktorius

„Viešas akcijų platinimas – tai akstinas plėsti įmonę. Ji tampa matomesnė ir gali sparčiau augti.

Visų pirma, reikia turėti aiškią vidutinės trukmės ir ilgalaikę finansavimo poreikių strategiją.

Antra, jei įmonė yra maža, o jos vadovai neturi patirties biržoje, būtina pasitelkti išorės patarėjus (bankininkus, advokatus, teisininkus, auditorius, komunikacijos specialistus) arba įdarbinti tokios patirties turintį asmenį. Su birža susijusios patirties turintis darbuotojas padeda pasiruošti viešo akcijų platinimo procesui ir jį organizuoti, taip pat yra naudingas įmonei vėlesniu etapu.“

Michel Finance, „Theradig“, Prancūzijos bendrovės, vykdančios veiklą biotecnologijų srityje ir įtrauktos į Paryžiaus biržos „NYSE Alternext“ sąrašus, vykdomasis direktorius

„Gerai ir laiku pasiruoškite, suburkite patikimą darbuotojų komandą ir aiškiai paskirstykite pareigas. Iš anksto nuspręskite, kuris asmuo bus atsakingas už išorės komunikaciją. Sutelkite atsidavusius idėjai darbuotojus ir parenkite krizių valdymo planą. Kai viskas veikia kaip pridera, tiesiog laukite tinkamo momento.“

Benjamin Nordin, Švedijos sveikatos priežiūros bendrovės „Karolinska Development“, įtrauktos į Stokholmo biržos NASDAQ OMX sąrašus, vadovas, atsakingas už ryšius su investuotojais ir komercinės veiklos analizę

Siųsti draugams: FacebookGoogle+LinkedInSiųsti šio tinklalapio nuorodą

Nustatyti įprastinį šrifto dydį Padidinti šriftą 200 procentųSpausdinti šį tinklalapį