Ta spletna stran je bila arhivirana (02/02/2015)
02/02/2015

Navigacijska pot

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Dostop do financiranja

Življenje po uvrstitvi na borzo

Vaše podjetje je uvrščeno na borzo.Kaj pa zdaj?

Preberite si, katere prednosti, priložnosti in obveznosti ima podjetje, ko postane javna družba.

 1. 1. Izkoriščanje prednosti novega statusa

Vaše podjetje z uvrstitvijo na borzo pridobi številne prednosti, vključno z naslednjimi:

 • prepoznavnost;
 • ugled;
 • objektivna ocena vrednosti ter
 • zmožnost pridobivanja strank, dobaviteljev in zaposlenih.

Prednosti in slabosti uvrstitve podjetja na borzo so na voljo tukaj.

 1. 2. Trajne obveznosti

Vaše podjetje bo moralo upoštevati več trajnih obveznosti, če bo želelo ohraniti status javne družbe. Te obveznosti vključujejo naslednje:

a. Poročanje o finančnem položaju

Vaše podjetje mora upoštevati nekatere zahteve glede preglednosti in obveščanja, povezanega s financami. To pomeni, da bo moralo:

 • pripraviti in objaviti letne in medletne računovodske izkaze; ter
 • morda pripraviti četrtletna poročila o trgovanju (za podjetja, uvrščena na nekatere organizirane trge).

b. Razkritje podatkov

Preglednost in objava informacij na trgu sta bistveni del statusa javne družbe. Zato morate biti pripravljeni na redno in takojšnje obveščanje širše javnosti o vsakršnem razvoju, ki bi lahko vplival na ceno delnic vaše družbe. Te informacije lahko vključujejo:

 • dejavnosti vaše družbe, vključno z izdelki, konkurenco, trgi in morebitnimi tveganji;
 • podjetniško lastništvo, vključno s spremembami deležev določene velikosti;
 • finančni položaj družbe itd.;
 • spremembe v upravi, vključno s strokovnimi izkušnjami članov uprave; in
 • prejemke članov uprave in zaposlenih na vodilnih položajih, vključno z odobritvijo delniških opcij.

Obveznosti glede obveščanja so na splošno nekoliko manj stroge pri večstranskih sistemih trgovanja. Pravila so lahko v posameznih državah in na posameznih trgih različna.

c. Upravljanje družbe

Vaši delničarji bodo pričakovali, da boste upoštevali kodekse in priporočila o upravljanju družbe, ki veljajo v državi članici, v kateri je vaše podjetje uvrščeno na borzo.Takšni kodeksi nimajo zakonske moči, ampak jih izdajo regulativne institucije v zadevni državi članici.

Nekatera temeljna načela, ki se splošno uporabljajo v vseh državah članicah EU, so:

 • Uprava mora imeti:
  • večino direktorjev, ki so neodvisni od podjetja;
  • dve različni osebi, ki opravljata funkcijo predsednika uprave in glavnega izvršnega direktorja.
 • Javna družba mora imeti revizijsko komisijo za nadzor letne revizije:
  • ki jo vodi neodvisni direktor;
  • v kateri sodelujejo strokovnjaki za ustrezne finančne in pravne zadeve.
 • Javna družba mora imeti komisijo za prejemke, v kateri sodelujejo neodvisni neizvršni direktorji.

Njena vloga je:

 • določiti prejemke članov uprave in zaposlenih na vodilnih položajih; ter
 • pripraviti letno poročilo o prejemkih, ki bo na voljo delničarjem.
 • Druga pravila:

Direktorji in zaposleni na vodilnih položajih ne smejo trgovati z delnicami družbe ali uveljavljati delniških opcij, če o družbi pridobijo informacije, ki bi lahko vplivale na ceno delnic družbe in s katerimi trg ni bil seznanjen.

Če ima vaša družba delničarja z večinskim ali pomembnim manjšinskim deležem, je treba sprejeti ureditev, s katero se prepreči neprimeren vpliv tega delničarja na upravljanje družbe.

d. Spremljanje sprememb lastniške strukture

Ko bo vaše podjetje uvrščeno na borzo, bo moralo objaviti:

 • podrobnosti o vseh izdajah delnic;
 • vse spremembe lastniških deležev delničarjev nad določenim pragom;
 • vsakršno trgovanje z delnicami, v katerem so udeleženi direktorji; in
 • seznam vseh oseb, ki imajo dostop do informacij, ki bi lahko vplivale na ceno delnic družbe (če je vaša družba uvrščena na organizirani trg).

e. Dividende

Javne družbe v svojem prospektu/dokumentu o uvrstitvi zelo pogosto objavijo svojo politiko izplačevanja dividend in določijo osnovo, na podlagi katere se uprava vsako leto odloči, ali bodo dividende izplačane, in določi znesek, ki se delničarjem izplača v obliki dividend.

Redno izplačevanje dividend je lahko zelo pomembno za ohranitev in izboljšanje cene delnic javne družbe. Vendar so na ravni EU določene omejitve sredstev, ki se lahko uporabijo za izplačilo dividend.

Običajno morajo izplačilo dividend odobriti delničarji na letni skupščini.

 1. f. Tekoči stroški

Tekoči stroški, ki jih ima javna družba po prvi javni prodaji, zajemajo:

 • letni honorar, izplačan finančnemu svetovalcu družbe;
 • predplačila in provizije, izplačane borznemu posredniku;
 • višje letne revizijske pristojbine zaradi zagotavljanja skladnosti z MSRP;
 • odnose z javnostjo na področju financ in odnose z vlagatelji;
 • pripravo in objavo letnih poročil;
 • čas, porabljen za predstavitve vlagateljem, obveščanje in skladnost s predpisi; ter
 • dodatno osebje, ki pomaga reševati težave glede skladnosti.
 1. g. Odnosi z vlagatelji in mediji

Ko bo vaše podjetje postalo javna družba, bodo lahko vaši odnosi s sedanjimi in potencialnimi vlagatelji ter z mediji vplivali na ceno vaših delnic.Pomembno je, da ste sposobni trg seznanjati z dobrimi in slabimi novicami v skladu z obveznostmi tekočega obveščanja, opisanega zgoraj. Vendar so na ravni EU določene tudi pravne omejitve glede tega, katere informacije je dovoljeno posredovati in kdo lahko te informacije prejme.

Poleg imenovanja pravnikov in strokovnjakov za odnose z javnostmi na finančnem področju, ki so seznanjeni s predpisi in pastmi, morate razviti komunikacijsko strategijo, vključno s:

 • sporočili za javnost;
 • posodobitvami spletnih mest;
 • letnimi in medletnimi poročili;
 • okrožnicami in drugimi objavami, namenjenimi delničarjem;
 • poročili analitikov; ter
 • dogodki za vlagatelje in medije.

Povej naprej: FacebookGoogle+LinkedInpošlji prijatelju

Normalna velikost črkPovečaj črke za 200 odstotkovnatisni stran