Ši tinklavietė buvo archyvuota 02/02/2015
02/02/2015

Naršymo kelias

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Galimybė gauti finansavimą

Biržinės bendrovės veikla

Jūsų bendrovė įtraukta į biržos sąrašus. Kas toliau?

Pasidomėkite biržinės bendrovės statuso teikiama nauda, jos galimybėmis ir jai nustatytomis prievolėmis.

 1. 1. Naujo statuso privalumai

Pradėjus viešai platinti bendrovės akcijas, nauda yra visokeriopa:

 • matomumas;
 • geras vardas;
 • objektyvus įvertinimas ir
 • pajėgumas pritraukti klientus, tiekėjus ir darbuotojus.

Biržinės bendrovės privalumus ir trūkumus galite peržvelgti čia.

 1. 2. Nuolatiniai įsipareigojimai

Siekdama išlaikyti biržinės bendrovės statusą, jūsų bendrovė privalės nuolat vykdyti tam tikrus įsipareigojimus:

a. Finansinių ataskaitų teikimas

Jūsų bendrovė turi atitikti tam tikrus skaidrumo ir finansinių pranešimų teikimo reikalavimus. Tai reiškia, kad bendrovė:

 • turės rengti ir skelbti metines ir tarpines finansines ataskaitas,
 • gali būti paprašyta kas tris mėnesius teikti atnaujintus duomenis apie prekybą (reikalavimas taikomas tam tikrose reguliuojamose rinkose prekiaujančioms bendrovėms).

b. Informacijos atskleidimas

Skaidrumas ir informacijos teikimas rinkai yra itin svarbūs tapus akcine bendrove. Taigi reikia būti pasirengus reguliariai ir nedelsiant teikti visuomenei informaciją, susijusią su bet kokiais pokyčiais, kurie gali turėti įtakos jūsų bendrovės akcijų kainai. Tokia informacija gali būti susijusi su:

 • jūsų bendrovės vykdoma komercine veikla, įskaitant produktus, konkurenciją, rinkas ir galimą riziką;
 • bendrovės nuosavybe, įskaitant su tam tikro dydžio akcijų paketais susijusius pokyčius;
 • bendrovės finansine padėtimi ir t. t.;
 • valdybos sudėties pokyčiais, įskaitant valdybos narių profesinę patirtį ;
 • valdybos narių ir aukštesnio rango darbuotojų atlyginimais, įskaitant akcijų opcionus.

Daugiašalėje prekybos sistemoje prekiaujančioms bendrovėms nustatyti informacijos atskleidimo reikalavimai paprastai yra ne tokie griežti. Skirtingose šalyse ir rinkose nustatytos taisyklės yra nevienodos.

c. Bendrovių valdymas

Akcininkai tikisi, kad bendrovė veikia pagal bendrovių valdymo kodeksą ir gaires, taikomas toje valstybėje narėje, į kurios biržos sąrašus ji yra įtraukta. Tokie kodeksai neturi įstatymo galios – juos nustato atitinkamos valstybės narės reguliavimo institucija.

Paprastai visose ES valstybėse narėse taikomi pagrindiniai principai:

 • Valdybą turėtų sudaryti:
  • dauguma nuo bendrovės nepriklausomų direktorių;
  • du asmenys, einantys pirmininko ir vykdomojo direktoriaus pareigas.
 • Biržinė bendrovė turėtų turėti audito komitetą, kuris atsakingas už metinio audito priežiūrą ir:
  • jam pirmininkauja nepriklausomas direktorius;
  • jį sudaro atitinkamų finansų ir teisės sričių ekspertai;
 • Biržinė bendrovė turėtų turėti atlyginimų komitetą, sudarytą iš nepriklausomų direktorių konsultantų.

Jo funkcijos:

 • nustatyti valdybos narių ir aukštesnio rango darbuotojų atlyginimus ir
 • parengti metinę atlyginimų ataskaitą, kuri bus skelbiama akcininkams.
 • Kitos taisyklės:

Direktoriai ir aukštesnio rango darbuotojai negali prekiauti bendrovės akcijomis ar pasinaudoti akcijų opcionais gavę rinkai neatskleistos su bendrove susijusios informacijos, kuri galėtų turėti poveikio jos akcijų kainai.

Jei vienam iš bendrovės akcininkų priklauso didžioji akcinio paketo dalis arba svarbi jo mažuma, reikėtų priimti susitarimus, kuriais užtikrinama, kad bendrovė galėtų vykdyti savo veiklą nepatirdama netinkamos tokio akcininko įtakos.

d. Su akcijų paketu susijusių pokyčių stebėjimas

Biržinė bendrovė privalo skelbti:

 • išsamią informaciją apie akcijų emisiją;
 • informaciją apie pokyčius, susijusius su akcininkams priklausančiais akcijų paketais, viršijančiais tam tikrą vertę;
 • informaciją apie direktorių vykdomą prekybą akcijomis;
 • sąrašą asmenų, kurie gali turėti prieigos prie informacijos, galbūt darančios poveikį bendrovės akcijų kainai (jei bendrovė įtraukta į reguliuojamos rinkos biržos sąrašą).

e. Dividendai

Įprasta biržinių bendrovių praktika – prospekte ar leidimo prekiauti dokumente paskelbti savo dividendų politiką; tuo remdamasi valdyba nusprendžia dėl metinių dividendų mokėjimo akcininkams ir jų dydžio.

Reguliarus dividendų mokėjimas gali būti labai svarbus siekiant išlaikyti ir padidinti biržinės bendrovės akcijų kainą. Tačiau ES mastu taikomi kapitalo, nuo kurio skaičiuojami dividendai, apribojimai.

Įprasta, kad dividendų mokėjimą patvirtina akcininkai metiniame visuotiniame susirinkime.

 1. f. Einamosios išlaidos

Pradėjus viešai platinti akcijas, biržinės bendrovės einamąsias išlaidas sudaro:

 • bendrovės finansų patarėjo metinis atlyginimas;
 • bendrovės brokeriui mokamas avansas ir komisiniai;
 • didesni metiniai audito mokesčiai, siekiant atitikties tarptautiniams finansinės atskaitomybės standartams;
 • išlaidos finansų srities viešųjų ryšių ir ryšių su investuotojais pranešimams;
 • metinės ataskaitos rengimo ir skelbimo išlaidos;
 • laiko sąnaudos – vadovų skirtas darbo laikas investuotojų pristatymams, komunikacijai ir siekiant atitikties reikalavimams ir
 • išlaidos papildomiems darbuotojams, padedantiems laikytis reikalavimų.
 1. g. Ryšiai su investuotojais ir žiniasklaida

Biržinės bendrovės ryšiai su dabartiniais ir potencialiais investuotojais, taip pat su žiniasklaida gali turėti poveikio akcijų kainoms. Svarbu rinkai pranešti tiek blogas, tiek geras naujienas, laikantis pirmiau nurodytos nuolatinio informacijos atskleidimo įsipareigojimo. Taip pat atminkite, kad galioja ES masto teisiniai informacijos teikimo apribojimai – nurodyta, kokią informaciją galima teikti ir kokie asmenys gali ją gauti.

Be to, naudinga ne tik paskirti teisininkus ir finansų srities viešųjų ryšių patarėjus, išmanančius taisykles ir nutuokiančius apie galimus sunkumas, bet ir sukurti informavimo priemonių rinkinį, į kurį būtų įtraukti:

 • pranešimai spaudai;
 • atnaujintos interneto svetainės;
 • metinės ir tarpinės ataskaitos;
 • aplinkraščiai ir kiti skelbimai akcininkams;
 • analitikų ataskaitos ir
 • investuotojams ir žiniasklaidai skirti renginiai.

Siųsti draugams: FacebookGoogle+LinkedInSiųsti šio tinklalapio nuorodą

Nustatyti įprastinį šrifto dydį Padidinti šriftą 200 procentųSpausdinti šį tinklalapį