Naršymo kelias

Galimybė gauti finansavimą

Ar bendrovė pasirengusi pirmą kartą viešai platinti savo akcijas?

Vertinant bendrovės pasirengimą viešai platinti akcijas reikėtų atsižvelgti į kai kuriuos veiksnius, kaip antai:

 • Patikima valdymo grupė


Investuotojai savo investicijomis parodys pasitikėjimą bendrovę valdančiais asmenimis.

Bendrovės valdymo grupė privalo įrodyti, kad:

 • turi pakankamai verslo valdymo ir plėtojimo įgūdžių ir patirties;
 • yra nešališka ir atitinka finansinio sąžiningumo standartus;
 • grupės narių pareigos aiškiai apibrėžtos, o jai tvirtai ir aktyviai vadovauja vienas aiškus vadovas;
 • turi patyrusį ir kompetentingą finansų direktorių;
 • yra atsidavusi savo verslui;
 • yra pakankamai stipri, kad galėtų valdyti bendrovę nepriklausomai ir be trečiųjų šalių įsikišimo,
 • palaiko tvirtus ryšius su pramonės atstovais ir investuotojais.

Visomis išvardytomis savybėmis nepasižyminčios valdymo grupės dažnai paskiria papildomus ne visą darbo dieną dirbančius direktorius arba direktorius konsultantus, kad būtų užpildytos visos spragos.

 • Aiškus verslo modelis

Potencialiems investuotojams turi būti aiškios:

 • bendrovės augimo perspektyvos ir
 • augimo tikslams pasiekti reikalingi ištekliai.

Rengiant bendrovės verslo planą, būtina atsakyti į šiuos klausimus:

 • Kokia yra bendrovės veikla?
 • Kokie yra pagrindiniai jos sėkmę nulėmę veiksniai?
 • Kokia yra bendrovės konkurencinė aplinka ir padėtis?
 • Kokia jos augimo strategija?
 • Kokia bendrovės finansinė sėkmė ir (arba) perspektyvos ir kokia jos padėtis, palyginti su konkurentais?
 • Bendrovių valdymas

Siekiant, kad bendrovė užmegztų ir plėtotų ilgalaikius ryšius su profesionalių investuotojų bendruomene, ji privalo įrodyti turinti tinkamos bendrovių valdymo praktikos. Plačiąja prasme tai yra:

 • valdybos veiksmingumas,
 • informacijos atskleidimas,
 • skaidrumas,
 • bendravimas su investuotojais,
 • tvarumas.

Investuotojai tikisi, kad valdant biržines bendroves bus sumažinta bet kokia interesų konflikto tarp direktorių ir akcininkų rizika.

Pagal ES reglamentą reguliuojamose rinkose prekiaujančios bendrovės turi pateikti pranešimą apie bendrovės valdymą. Daugiau informacijos apie skaidrumą, akcininkų teises, direktorius konsultantus ir darbo užmokesčio politiką pateikiama šiuose ES teisės aktuose.

Vis dėlto kiekviena valstybė narė turi savo bendrovių valdymo kodeksą arba nacionalines taisykles, kurių akcinės bendrovės privalo laikytis.

Siųsti draugams: FacebookGoogle+LinkedInSiųsti šio tinklalapio nuorodą

Nustatyti įprastinį šrifto dydį Padidinti šriftą 200 procentųSpausdinti šį tinklalapį