Navigačný riadok

Lepší prístup k financiám

Malé podniky sa často stretávajú s ťažkosťami pri financovaní svojho rastu a inovácií. Európska komisia spolupracuje s členskými štátmi na stimuloch pre poskytovanie úverov a rizikového kapitálu pre MSP.

Naštartovanie alebo rozšírenie inovatívnej firmy si vyžaduje peniaze, ale financovanie malých a stredných podnikov je pre finančníkov riskantným podujatím. Riešením je, aby Európa mala viac investorov a bánk ochotných prijať toto riziko a aby európski podnikatelia lepšie chápali obavy investorov a bánk, a t o im umožní poskytnúť lepšie záruky, čo sa týka primeranosti ich návrhov.

Čo robí EÚ?

  • Zlepšujeme prostredie financovania Deutsch (de) English (en) français (fr) v Európe pre malé podniky s cieľom napomôcť inováciám a rastu. To sa deje prostredníctvom našich politík a formou pomoci pre členské štáty, aby sa delili o osvedčené politiky a čerpali zo skúseností iných.
  • Komisia zároveň pomáha malým podnikom prekonávať slabiny finančného trhu predovšetkým spoluprácou s rôznymi finančnými inštitúciami, ktoré podnikom mohli poskytnúť financovanie Deutsch (de) English (en) français (fr) . Cieľom je zvýšiť príležitosti pre malé podniky získať financie od bánk, poskytovateľov záruk a z fondov rizikového kapitálu.

Akčný plán na zlepšenie prístupu MSP k financovaniu

Najdôležitejšie témy

  • CIP Financial Instruments Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Data on access to finance English (en)
  • Quick guide to funding Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Improving the financing environment in Europe Deutsch (de)English (en)français (fr)

Podujatia

Ďalšie publikácieRSS

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentvytlačiť túto stránku