Navigācijas ceļš

Labāka piekļuve finansēm

Mazajiem uzņēmējiem bieži ir grūti finansēt savu izaugsmi un inovācijas. Eiropas Komisija sadarbojas ar dalībvalstīm, lai stimulētu aizdevumu un riska kapitāla piešķiršanu MVU.

Novatoriska uzņēmuma atvēršanai vai paplašināšanai ir nepieciešama nauda, bet MVU finansēšana ir riskants ierosinājums finansistiem. Lai to atrisinātu, Eiropai ir nepieciešams vairāk investoru un banku, kas vēlētos uzņemties šo risku, un Eiropas uzņēmējiem ir nepieciešama labāka izpratne par investoru un banku nozīmi, lai spētu sniegt garantiju par savu piedāvājumu uzticamību.

Ko dara ES?

  • Mēs uzlabojam finansēšanas noteikumus Deutsch (de) English (en) français (fr) mazajiem uzņēmumiem Eiropā, lai palīdzētu tiem inovāciju un attīstības jomā. Tas tiek veikts, gan ar mūsu pašu politikas palīdzību, gan palīdzot dalībvalstīm dalīties savos plānos un pieredzē ar citiem.
  • Komisija arī palīdz mazajiem uzņēmumiem pārvarēt finanšu tirgus vājumu, lielākoties darbojoties kopā ar dažādām finanšu institūcijām Deutsch (de) English (en) français (fr) , sniedzot palīdzību. Mērķis ir palielināt iespējas mazajiem uzņēmumiem iegūt finansējumu no bankām, garantiju sniedzējiem un riska kapitāla fondiem.

Rīcības plāns, lai uzlabotu MVU piekļuvi finansējumam

Svarīgākie temati

  • CIP Financial Instruments Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Data on access to finance English (en)
  • Quick guide to funding Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Improving the financing environment in Europe Deutsch (de)English (en)français (fr)

Pasākumi

Citi pasākumiRSS

Kopīgot: FacebookGoogle+LinkedInPārsūtīt šo lapu draugam

Atjaunot rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru par 200 %Izdrukāt šo lapu