Naršymo kelias

Didesnės galimybės gauti finansavimą

Mažoms įmonėms dažnai būna sunku pačioms finansuoti savo augimą ir inovacijas. Europos Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, siekia skatinti paskolų ir rizikos kapitalo teikimą MVĮ.

Inovacijas diegiančios įmonės įsitvirtinimas ar plėtra reikalauja pinigų, tačiau finansų įstaigos MVĮ finansavimą laiko rizikingu pasiūlymu. Todėl Europai reikia daugiau investuotojų ir bankų, norinčių prisiimti riziką, o Europos verslininkams reikia geriau suprasti investuotojų ir bankų interesus, kad įtikintų juos savo pasiūlymų pagrįstumu.

Ką daro ES?

  • Mes geriname finan savimo sąlygas Deutsch (de) English (en) français (fr) ma žoms Europos įmonėms, skatindami inovacijas ir augimą. Tai daroma ir per pačios ES politiką, ir padedant valstybėms narėms dalytis pažangia praktika bei pasinaudoti kitų patirtimi.
  • Be to, Komisija padeda mažoms įmonėms įveikti finansų rinkoje iškylančias kliūtis, visų pirma bendradarbiaudama su įvairiomis finansų institucijomis, kad mažos įmonės gautų finansavimą Deutsch (de) English (en) français (fr) . Tikslas - padidinti mažų įmonių galimybes gauti finansavimą iš bankų, garantijų teikėjų ir rizikos kapitalo fondų.

Geresnių MVĮ galimybių gauti finansavimą veiksmų planas

Svarbiausia

  • CIP Financial Instruments Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Data on access to finance English (en)
  • Quick guide to funding Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Improving the financing environment in Europe Deutsch (de)English (en)français (fr)

Siųsti draugams: FacebookGoogle+LinkedInSiųsti šio tinklalapio nuorodą

Nustatyti įprastinį šrifto dydį Padidinti šriftą 200 procentųSpausdinti šį tinklalapį