Denna webbplats arkiverades den 02/02/2015
02/02/2015

Sökväg

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Europeiska standarder

Standardisering är en frivillig process för att utveckla tekniska specifikationer i samförstånd med alla berörda parter (näringsliv inklusive små och medelstora företag (SMF), konsumenter, fackföreningar, icke-statliga miljöorganisationer, offentliga myndigheter m.fl.). Den genomförs av oberoende standardiseringsorgan som agerar på nationell, europeisk och internationell nivå.

Även om användningen av standarder är frivillig har Europeiska unionen sedan mitten av 1980-talet i allt högre grad använt sig av standarder som stöd för sin politik och lagstiftning.

Standardiseringen har markant bidragit till genomförandet av den inre marknaden inom ramen för lagstiftningen enligt den nya metoden, i vilken hänvisas till europeiska standarder utvecklade av europeiska standardiseringsorgan Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Dessutom understöder europeisk standardisering europeisk politik inom de områden som rör t.ex. konkurrenskraft, informations- och kommunikationsteknik (IKT), innovation, kompatibilitet, miljö, transport, energi och konsumentskydd.

Standardisering är ett utmärkt verktyg för att underlätta internationell handel, konkurrenskraft och marknadsacceptans av innovationer. En viktig utmaning för den europeiska standardiseringen är att den i större utsträckning ska bidra till de små och medelstora företagens konkurrenskraft.

Viktigaste ämnen

  • References of harmonised standards and of other European standards
  • More and faster standards – new Regulation on European standardisation Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Standardisation requests: mandates database Deutsch (de)English (en)français (fr)

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän

Normal textstorlekÖka textstorlek med 200 procentSkriv ut denna sida