Táto stránka bola uložená do archívu dňa 02/02/2015
02/02/2015

Navigačný riadok

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Európske normy

Normalizácia je dobrovoľný proces, v rámci ktorého sa na základe dohody všetkých zainteresovaných strán (zástupcov priemyslu vrátane malých a stredných podnikov, zákazníkov, odborov, environmentálnych mimovládnych organizácií, verejných orgánov atď.) vypracujú technické špecifikácie. Normalizáciu vykonávajú nezávislé orgány, ktoré pôsobia v tejto oblasti na vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej úrovni.

Hoci používanie noriem je stále dobrovoľným krokom, Európska únia už od polovice 80. tych rokov 20. storočia čoraz častejšie používa normy s cieľom podporiť svoje politiky a právne predpisy.

Normalizácia mala významný prínos pre dobudovanie vnútorného trhu v kontexte právnych predpisov založených na novom prístupe, ktorými sa myslia európske normy vypracované európskymi organizáciami pre normalizáciu Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Európska normalizácia okrem toho podporuje európske politiky v oblastiach konkurencieschopnosti, informačných a komunikačných technológiách (IKT), vo sfére inovácií, interoperability, v životnom prostredí, doprave, energetike, ochrane zákazníkov atď.

Normalizácia je vynikajúcim nástrojom pre zjednodušenie medzinárodného obchodu, konkurencie a akceptáciu inovácií na trhoch. Kľúčovou výzvou, pred ktorou stojí európska normalizácia, je posilnenie jej prínosu pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov (MSP).

Najdôležitejšie témy

  • References of harmonised standards and of other European standards
  • More and faster standards – new Regulation on European standardisation Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Standardisation requests: mandates database Deutsch (de)English (en)français (fr)

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentvytlačiť túto stránku